Baza “Archiwa Pomorskie”

Prezentujemy wybrane pomorskie organizacje (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, towarzystwa, przedsiębiorstwa) oraz nieformalne grupy, które prowadzą własne archiwa o charakterze społecznym, prywatnym, dotyczące tematyki leżącej w obrębie zainteresowań tych organizacji, a także dokumentujące ich własną działalność. Zgromadzone w nich archiwalia mogą być cennym źródłem informacji do badań nad historią Gdańska i regionu oraz dla edukacji kulturowej mieszkańców i szerszego ich uczestnictwa w kulturze:

 1. Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Wybrzeże
 2. Europejska Fundacja Ochrony Zabytków
 3. Naukowe Koło Historyków UG
 4. Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości”
 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Regionalna Pracownia Krajoznawcza
 6. Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne
 7. Firma Usługowo-Handlowa F.U.H. DUX Jarosław Żurawiński
 8. Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych
 9. Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku
 10. Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”
 11. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
 12. Fundacja Wspólnota Gdańska