Pełnomocnictwa, upoważnienia dla mecenasa Zbigniewa Gryszkiewicza, informacje o Banku Leków – Komitet Główny Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ „Solidarność”

Pełnomocnictwa, upoważnienia dla mecenasa Zbigniewa Gryszkiewicza, informacje o Banku Leków – Komitet Główny Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ „Solidarność”, sygn. 25/1

W Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajduje się dokumentacja komitetów społecznych zorganizowanych i działających w oparciu o struktury NSZZ „Solidarność”. Takim zbiorem jest zespół akt Komitetu Głównego Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ „Solidarność” – organizacji, która zajmowała się sprowadzaniem z zagranicy i dystrybucją leków oraz sprzętu medycznego. Twórcą Komitetu był mecenas Zbigniew Gryszkiewicz.

W prezentowanych materiałach znajduje się m.in. pełnomocnictwo upoważniające przedstawicieli polskiej Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” do reprezentowania Związku oraz podejmowania wszelkich czynności zmierzających do zorganizowania Funduszu Polonijnego Banku Leków „Na Ratunek”. Znajdują się tutaj też upoważnienia zezwalające mecenasowi Zbigniewowi Gryszkiewiczowi na prowadzenie rozmów oraz wstępnych decyzji w sprawie stworzenia finansowych podstaw działalności Funduszu, jak i prowadzenia współpracy z organizacjami polonijnymi oraz Polakami zamieszkałymi poza granicami Polski.

Wartościowym materiałem wydaje się być pismo kierownika biura i członka Komitetu Głównego banku Leków i Sprzętu Medycznego Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność” Wojciecha Kuźmierkiewicza z informacją o zasadach funkcjonowania Banku Leków, a zarazem prośbą o jej kolportaż wśród Komisji Zakładowych Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Prezentowana jest również informacja o Banku Leków „Na Ratunek” przedstawiająca tryb załatwiania leków. Interesująca jest także lista darów przekazanych NSZZ „Solidarność’ z informacją o miejscu, terminie oraz ilości przekazanych paczek lub kartonów.

Na zakończenie warto wspomnieć, że prezentowane materiały to jedynie przegląd jednej jednostki z zespołu akt Komitetu Głównego Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ „Solidarność”. W kolejnych jednostkach znajdują się m. in.: porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej a NSZZ „Solidarność” dotyczące współpracy przy Banku Leków, informacje o współpracy Deborah Heart and Lung Center (koło Filadelfii) z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Instytutem Kardiologii w Warszawie w sprawie bezpłatnych operacji wad serca polskich dzieci. Jest tu także korespondencja z Australii, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Ze spisem jednostek z zespołu akt Komitetu Głównego Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ „Solidarność” można się zapoznać korzystając z serwisu „Szukaj w Archiwach”.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/