Prowokacja bydgoska i jej skutki w teleksach nadsyłanych do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” 21 marca 1981

Prowokacja bydgoska i jej skutki w teleksach nadsyłanych do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w dniu 21 marca 1981 roku, AKKS 347/3/725

Kontynuujemy prezentację teleksów nadsyłanych do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” dotyczących Prowokacji bydgoskiej z dnia 19 marca 1981 r. Wspominaliśmy ostatnio, że podobnych teleksów jest więcej: Prowokacja bydgoska w teleksach.

Dziś prezentujemy jednostkę archiwalną zatytułowaną: Prowokacja bydgoska i jej skutki (sygn. AKKS 347/3/725). Autorzy nadesłanych teleksów do konsekwencji spowodowanych tym wydarzeniem zaliczyli wywołanie groźnego kryzysu społeczno-gospodarczego oraz doprowadzenie do totalnej konfrontacji władzy ze społeczeństwem. Podkreślali, że za zaistniałą sytuację społeczno-polityczną wyłączną odpowiedzialność ponoszą władze partyjne i państwowe. Organizacje związkowe zapewniały Krajową Komisję Porozumiewawczą NSZZ „Solidarność” o swojej gotowości do wzięcia udziału w strajku generalnym. Pojawiły się także propozycje działań. Wśród nich m. in. pomysł powołania niezawisłego zespołu do prowadzenia śledztwa w sprawie wydarzeń w Bydgoszczy czy żądanie dopuszczenia Lecha Wałęsy do środków masowego przekazu, tak aby mógł on opublikować oficjalny komunikat Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” na ten temat.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/