Strajk Sierpień 1988 – Kolekcja materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL

Strajk Sierpień 1988 – Kolekcja materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL, sygn. 76/57

W sierpniu kontynuujemy prezentację skanów z Kolekcji materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL (Nr 76). Znajdują się tu m. in. materiały dotyczące strajków z sierpnia 1988 roku w polskich zakładach i przedsiębiorstwach.

Wśród prezentowanych ulotek znajduje się między innymi rysunek dłoni ułożonej w geście „Victorii” – symbolu zwycięstwa – z napisem Solidarność, wiersze pt. „Tymczasem” oraz „Folder”, apel do służby zdrowia, komunikaty Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Oświadczenie Konfederacji Polski Niepodległej oraz komunikat Solidarności Walczącej.

O materiałach ze wspomnianej kolekcji pisaliśmy wcześniej, prezentując ulotki skanów dot.:

Zbiór ten nie jest jeszcze w pełni opracowany, natomiast jest on systematycznie uzupełniany przez darczyńców.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/