Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”, AKKS 347/21/50

Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”

Zapraszamy do zapoznania się z wyborem dokumentów związanych z funkcjonowaniem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” (dalej KKW) z lat 1989-1990. KKW była organem kierowniczym „Solidarności” od 25 października 1987 roku. Jej członkami byli: Lech Wałęsa (przewodniczący), Zbigniew Bujak, Jerzy Dłużniewski, Władysław Frasyniuk, Stefan Jurczak, Bogdan Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki i Stanisław Węglarz. W późniejszym okresie dołączyli do niej: Jan Andrzeja Górny,  Antoni Stawikowski, Antoni Tokarczuk, Stefania Hejmanowska, Henryk Sienkiewicz, Grażyna Staniszewska, Zbigniew Romaszewski, Bogdan Borusewicz, Lech Kaczyński, Henryk Wujec, Jacek Merkel, Alojzy Pietrzyk, Mieczysław Gil, Władysław Liwak i Edward Radziewicz. W spotkaniach KKW brali również udział Jarosław Kaczyński, Janusz Onyszkiewicz, Bogdan Borusewicz, Andrzej Celiński, Jacek Kuroń, Jan Lityński i Adam Michnik, a po zarejestrowaniu Związku również reprezentanci poszczególnych regionów związkowych. Wśród doradców KKW znaleźli się Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Andrzej Stelmachowski, Andrzej Wielowieyski i Jerzy Zdrada[i].

KKW odbywała regularne spotkania i wydawała liczne komunikaty oraz oświadczenia. Poniżej prezentujemy trzy dokumenty z 29 sierpnia 1989 – komunikat z  posiedzenia KKW, stanowisko KKW w sprawie tworzenia związków zawodowych w prywatnych zakładach pracy oraz oświadczenie KKW dotyczące obchodów 9 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Kolejnym dokumentem jest stanowisko KKW z dnia 16 stycznia 1990 roku dotyczące projektu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad ustalania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy. Wybór dokumentów kończy oświadczenie z 30 stycznia 1990 r. dotyczące spraw związanych z zatrudnieniem i zwolnieniami grupowymi.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Dokumenty udostępniane są w czytelni Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, przy ulicy Wały Piastowskie 24. Archiwum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:30. Prosimy o zgłaszanie chęci dokonania wizyty drogą telefoniczną (tel. +48 (58) 308-43-92, +48 (58) 308-44-20 lub +48 (58) 308-43-83) lub poprzez e-mail: .

/Iwona Flis, Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”,
dobór dokumentów – Łukasz Grochowski i Kamil Kaliszuk, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/

[i] Encyklopedia Solidarności, http://www.encysol.pl/wiki/Krajowa_Komisja_Wykonawcza_NSZZ_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D, dostęp 16.02.2020 r.