Znaczki wpinane do ubrań upamiętniające Pielgrzymki Ludzi Pracy

Znaczki wpinane do ubrań upamiętniające Pielgrzymki Ludzi Pracy

W kolekcji znaczków wpinanych do ubrań Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajdują się eksponaty związane z Ogólnopolskimi Pielgrzymkami Ludzi Pracy, które rozpoczęły się w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

W Archiwum znajdują się znaczki jedynie z kilku pielgrzymek. Prezentowano na nich różne motywy i napisy. Na plakietce dotyczącej II Pielgrzymki Świata Pracy z 30 września 1984 roku przedstawiono wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, hasło: Bóg i Ojczyzna oraz podpis: II Pielgrzymka Świata Pracy Jasna Góra 1984. Znaczek z III Pielgrzymki Świata Pracy, która odbyła się 14 i 15 września 1985 roku, prezentuje wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej oraz ks. Jerzego Popiełuszki – inspiratora i organizatora pielgrzymowania robotników do Częstochowy. Na znaczkach umieszczono hasła: Bóg i Ojczyzna, zło dobrem zwyciężaj oraz III Pielgrzymka Świata Pracy Jasna Góra 1985. Kolejne znaczki poświęcone są VI Pielgrzymce Świata Pracy (17-18 września 1988 roku). Jeden z nich prezentuje wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej, ks. Jerzego Popiełuszki oraz Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 roku. Widnieje na nim także napis: 1988 Jasna Góra. Tło znaczka stanowi biało-czerwona flaga Polski. Na drugim umieszczono napis: Gdynia oraz wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Znajdują się tu napisy: Solidarność Walcząca, SKP (Stocznia Komuny Paryskiej), VI Pielgrzymka Świata Pracy. W zbiorach Archiwum jest też plakietka z VIII Pielgrzymki Ludzi Pracy. Umieszczono na niej wizerunek ks. Jerzego Popiełuszki i logo „Solidarności” oraz napisy: VIII Pielgrzymka Ludzi Pracy, Jasna Góra, 15-16 IX 90.

W 1997 roku wydano znaczek z XV Pielgrzymki Ludzi Pracy. Prezentował on wizerunek ks. Jerzego Popiełuszki oraz dwa serca otoczone łańcuchem. Pierwsze z serc w kolorze czerwonym jest większe, drugie mniejsze białe. Na eksponacie umieszczono także napis NSZZ „Solidarność”. Na znaczku z XVI pielgrzymki z 1998 roku umieszczono wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, logo „Solidarności” i napisy: Pielgrzymka Ludzi Pracy 1998, Region Ziemia Radomska. XXXIII pielgrzymka odbyła się w dniach 19-20 września 2015 roku, znaczek poza wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus zawiera główny napis: Z ochotą serc do Jasnogórskiej Matki Zawierzenia oraz napisy w tle: Poznań ’56, Lubelski Lipiec 1980, Gdańsk ’80.

Plakietki z pielgrzymek to nie jedyne źródła dotyczące opisywanych powyżej wydarzeń, jakie zgromadzone zostały w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Znajdują się tu bowiem także m. in. fotografie (AKKS 347/78/183), ulotki (AKKS 347/78/76/38) czy program pielgrzymki z 1986 roku (AKKS 347/78/18/153).

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Materiały archiwalne są udostępniane w Czytelni Akt Historycznych od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00 – 15.30. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w czytelni, planowaną wizytę należy zapowiedzieć kontaktując się z Archiwum KK NSZZ „Solidarność” telefonicznie lub poprzez e-mail. W związku z epidemią koronawirusa w Czytelni wymagane jest zasłanianie nosa i ust.

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/