Znaczki wpinane do ubrań upamiętniające pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski

Znaczki wpinane do ubrań upamiętniające pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski

Ponieważ czerwiec jest miesiącem, w którym papież Jan Paweł II odbył trzy pielgrzymki do ojczyzny, przypominamy artykuł : Znaczki wpinane do ubrań upamiętniające pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, opublikowany w czerwcu 2020 roku.

W kolekcji znaczków wpinanych do ubrań Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajdują się eksponaty związane z trzema pierwszymi pielgrzymkami papieża Jana Pawła II do Ojczyzny.

Pierwszy raz papież odwiedził Polskę jeszcze przed powstaniem NSZZ „Solidarność” w dniach 2-10 czerwca 1979 roku. Właśnie na tę okoliczność wydano znaczek. Umieszczono na nim wizerunek papieża i napis: Jan Paweł II w Polsce. W Archiwum znajduje się także plakietka dotycząca wizyty w dniu 7 czerwca 1979 roku Jana Pawła II w Wadowicach –  rodzinnym mieście Ojca Św. Na znaczku umieszczono oblicze papieża i napisy: Papież rodem z Wadowic, Jan Paweł II, cały Twój. Są tu ponadto widoczne cztery daty dzienne nawiązujące do wydarzeń z życia Karola Wojtyły: 18 V 1920 r. (data urodzenia), 20 VI 1920 r. (data chrztu), 16 X 1978 r. (wybór na papieża) oraz właśnie 7 VI 1979 r. (data pielgrzymki papieża do Wadowic).

W dniach 16-23 czerwca 1983 roku Jan Paweł II po raz drugi odwiedził swój kraj ojczysty. Obraz papieża jest najczęstszym motywem spotykanym na znaczkach z tego wydarzenia. Czasem wizerunek ten wkomponowany jest w kontury granic Polski. Pojawiają się na tych eksponatach – także na biało-czerwonym tle – wizerunki: Matki Boskiej Częstochowskiej, Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 roku oraz godło Polski. Z okazji II Pielgrzymki wydano też znaczek, na którym wymieniono wszystkie miejsca, które wówczas odwiedził papież. Były to: Częstochowa, Góra św. Anny, Kraków, Niepokalanów, Piekary Śląskie, Poznań, Warszawa oraz Wrocław.

Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny odbywała się od 8 do 14 czerwca 1987 roku. Na znaczkach z tej okazji pojawiają się, poza wizerunkiem papieża, tak charakterystyczne symbole, jak jego herb papieski czy logo II Kongresu Eucharystycznego (II Kongres miał być oficjalnym powodem przybycia papieża do Polski). Nie brakuje również motywów znanych z poprzednich lat, tj. przedstawień Matki Boskiej Częstochowskiej, Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 roku, flagi Polski i konturów państwa polskiego (lub tylko północnej części tych konturów). Pojawia się tło w barwach biało-czerwonych i biało-żółtych (oficjalne barwy Watykanu). Na znaczku z biało-czerwonym tłem umieszczono kontury granic Polski, w które wkomponowano wizerunek papieża i wypisano miejscowości, które wówczas odwiedził. Były to: Częstochowa, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Szczecin, Tarnów oraz Warszawa. Na innych plakietkach wypisano też nazwy miast: Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin.

Inny znaczek wydany z tej okazji przedstawia postać Jana Pawła II nad grobem ks. Jerzego Popiełuszki. Na kolejnym znaczku ukazano osobę wręczającą papieżowi kwiaty. Jest też znaczek z rysunkiem trzech krzyży i kielichem eucharystycznym. Na znaczkach upamiętniających III pielgrzymkę papieża odwoływano się do I Kongresu Eucharystycznego z 1930 roku oraz także do wspomnianego już powyżej II Kongresu Eucharystycznego z 1987 roku. W Archiwum znajduje się też znaczek w całości poświęcony temu wydarzeniu. Na nim na biało-czerwonym tle został umieszczony wizerunek twarzy Chrystusa z koroną cierniową, a u dołu znaczka widnieje logo II Kongresu i flaga Polski oraz napisy: do końca ich umiłował, Eucharystia pochodzi z miłości i rodzi miłość.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Materiały archiwalne są udostępniane w Czytelni Akt Historycznych Archiwum KK NSZZ „Solidarność” od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00 – 15.30. W lipcu czytelnia będzie zamknięta.

/Łukasz Grochowski, Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/