Zbiory dotyczące Francji w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Zbiory dotyczące Francji w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Kontynuujemy naszą miesięczną serię prezentacji zbiorów Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po przedstawieniu materiałów związanych z Australią w lutym, Belgią w marcu oraz Danią w kwietniu, w maju skupiamy się na bogatych zbiorach dotyczących Francji.

Nasze archiwum od lat gromadzi i przechowuje unikalne dokumenty związane z międzynarodową działalnością NSZZ „Solidarność”. Obecnie pragniemy szczególnie wyróżnić materiały dotyczące Francji, które znajdują się w następujących zespołach i kolekcjach:

  • Biuro Informacyjno-Koordynacyjne NSZZ „Solidarność” za granicą w Paryżu
  • Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność” za granicą w Brukseli
  • Krajowa Komisja Porozumiewawcza i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
  • Kolekcja proporczyków Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  • Kolekcja kart pocztowych Archiwum KK NSZZ „Solidarność”

Wśród zaprezentowanych materiałów znajdują się skany korespondencji pomiędzy Francuską Demokratyczną Konfederacją Pracy (CFDT) a NSZZ „Solidarność”. Udostępniliśmy także materiały związane z obchodami piątej rocznicy podpisania Porozumień Gdańskich, które odbyły się w Paryżu w 1985 roku. Dokumenty te zawierają szczegółowe kalendarium działalności NSZZ „Solidarność” od sierpnia 1980 do sierpnia 1985. Prezentujemy także dokumenty dotyczące zbiórki pieniędzy na mleko dla dzieci w Polsce, zorganizowanej w Paryżu w maju i czerwcu 1986 roku.

Wśród publikowanych skanów znajdują się również pocztówki z apelami: „Nie prześladujcie i nie aresztujcie członków Solidarności” oraz informacją: „Opinia światowa nigdy nie zaakceptuje stanu wojennego w Polsce”. Ciekawostką jest telegram z Paryża adresowany na siedzibę Solidarności przy al. Grunwaldzkiej 103 w Gdańsku.

Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że w czytelni Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dostępna jest imponująca kolekcja książek. W kontekście omawianego tematu, warto wspomnieć o publikacjach:

  • Magdalena Heruday-Kiełczewska, „Solidarność” nad Sekwaną. Działalność Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Paryżu 1981-1989, Gdańsk 2016
  • Magdalena Heruday-Kiełczewska, Inicjatywy solidarnościowe Polonii i emigracji w latach 1980-1989: Francja (w:) Za naszą i waszą „Solidarność”. Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1989-1989), T.2. Państwa europejskie, Warszawa 2018, s. 164-217
  • Patryk Pleskot, Kłopotliwa Panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980-1989), Warszawa 2013
  • Marcin Frybes, Amerykańscy i francuscy przyjaciele „Solidarności”. Reakcje społeczne na „Solidarność” we Francji i w Stanach Zjednoczonych w latach 1980-1989, Warszawa 2021

W czerwcu zaprezentujemy wybrane skany ze zbiorów dotyczących Japonii. Zachęcamy do regularnego odwiedzania Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zapraszamy serdecznie do Czytelni  Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

Tradycyjnie przypominamy, że osoby zainteresowane korzystaniem z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” są zapraszane do kontaktu poprzez e-mail: .

Spis zespołów i kolekcji archiwalnych dostępny jest na portalu „Szukaj w Archiwach”
(https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/archiwum-komisji-krajowej-nszz-solidarnosc/zespoly)