Kalendarze Tajnej Drukarni NSZZ “Solidarność” TKZ Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego z lat 1987-1989, AKKS 347/35/27

Kalendarze Tajnej Drukarni NSZZ “Solidarność” TKZ Gdańskiej Stoczni Remontowej

Z okazji rozpoczęcia nowego roku w tym artykule chcieliśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z kalendarzami wydanymi przez Tajną Drukarnię NSZZ „Solidarność” Tymczasowej Komisji Zakładowej Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego. Zeskanowane kalendarze Tajnej Drukarni można obejrzeć poniżej.

Kalendarze (łac. calendae, także kalendae = pierwszy dzień miesiąca) w archiwistyce to obok cegiełek czy kopert także materiały ulotne. Ze względu na formę zewnętrzną rozróżnia się np. kalendarze ścienne, książkowe, terminarze, biurkowe, kieszonkowe, a ze względu na zawartość znane są podziały na kalendarze powszechne, specjalistyczne czy zawodowe.

Opisane tu zostaną dwa kalendarze ścienne o rozmiarze 21×30 cm.

Pierwszy kalendarz wydany został na 1987, drugi na 1989 rok. Na pierwszym widoczny jest tłum ludzi, na środku duży czerwony napis Solidarność. Natomiast dolną cześć plakatu stanowi kalendarz właściwy, na którym widnieje logo Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Na drugim umieszczone zostały kontury państwa polskiego, w których centralną część zajmuje wizerunek Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku w 1970 roku oraz czerwony napis Solidarność. W konturach umieszczono też charakterystyczne wizerunki: Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego, Zakładów Włókienniczych z Łodzi, NZS Politechniki w Warszawie oraz Huty im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Hucie. Tu także, w dolnej części umieszczono właściwy kalendarz z logo Stoczni.

Kalendarze miały różną cenę,  jeden rozprowadzany był  za 200 złotych, a drugi za 350 złotych. Poza niedzielami i świętami zaznaczono na nich kolorem czerwonym dni ważne dla NSZZ „Solidarność”: 31 sierpnia – zawarcie Porozumienia Gdańskiego czy 19 października – uprowadzenie księdza Jerzego Popiełuszki.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów

Na zakończenie chcieliśmy przypomnieć, że zainteresowane osoby mogą korzystać ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w czytelni Archiwum od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 15:30. Zapraszamy!

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/

Kalendarze Tajnej Drukarni NSZZ “Solidarność” Tymczasowej Komisji Zakładowej Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego z lat 1987-1989:

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony – za miesiąc kolejne materiały z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.