Publikacja Porozumienia Rolników z Rzeszowa i Ustrzyk Dolnych z lutego 1981 r.

Publikacja Porozumienia Rolników z Rzeszowa i Ustrzyk Dolnych z lutego 1981 r., Wydawnictwo Wiejskie NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność”, AKKS, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Wojewódzki Komitet Założycielski w Lublinie, sygn. 96/11

Prezentowane skany publikacji Porozumienia Rolników z Rzeszowa i Ustrzyk Dolnych z lutego 1981 pochodzą z zespołu akt NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego w Lublinie. Jest to egzemplarz wydany przez Rzeszowskie Zakłady Graficzne w nakładzie piętnastu tysięcy do użytku wewnątrzzwiązkowego.

Pierwszą część stanowią postulaty Wsi Rzeszowskiej NSZZ Rolników „Solidarności Wiejskiej”. Przedstawione zostały one w dziesięciu tematach oraz postulatach końcowych. Uwzględniono zagadnienia związków zawodowych, kwestie gospodarki ziemią, odszkodowań, lecznictwa weterynaryjnego, a także inwestycji, budownictwa i maszyn. Odniesiono się do rent i emerytur, zaopatrzenia, administracji gmin. Poruszono również tematykę demokratyzacji, szkolnictwa i religii, umów kontraktacyjnych i skupu, gospodarki uspołecznionej, Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz Spółdzielni Kółek Rolniczych.

Porozumienie z 18 lutego 1981 r.

W ww. publikacji przytoczono treść protokołu porozumienia zawartego 18 lutego 1981 roku pomiędzy Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym w Rzeszowie, działającym w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych oraz Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie przy udziale przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. W protokole zaprezentowano sześć zagadnień merytorycznych (gospodarka ziemią; inwestycje rolnicze i zaopatrzenie rolnictwa; ceny produktów rolnych, skup i kontraktacja; sprawy socjalne wsi; administracja gmin; szkolnictwo i religia) oraz gwarancje prawne i ustalenia końcowe.

Podano nazwiska przedstawicieli Komisji Rządowej (Andrzej Kacała – Przewodniczący, Kłopotowski Jan, Magoń Marian, Merker Aleksander, Pracki Henryk, Ratyński Wojciech, Serwiński Mieczysław, Wojciechowski Jerzy), Komitetu Strajkowego działającego w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych (Antoł Jan, Balasz Artur, Bielańska Katarzyna, Cząstka Henryk, Karuś Jan, Kazimierski Henryk, Kułaj Jan, Mazur Władysław, Opolski Czesław, Pelc Józef, Rożdżyński Jerzy, Ślisz Józef, Zaguła Władysław, Żabiński Władysław), Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego  NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie (Kopaczewski Antoni, Ogrodnik Jan) oraz Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” (Lis Bogdan, Wałęsa Lech).

Porozumienie z 20 lutego 1981 r.

Opublikowano także protokół porozumienia z 20 lutego 1981 roku pomiędzy Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym w Ustrzykach Dolnych działającym w imieniu Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych oraz członków NSZZ „Solidarność” z terenu Bieszczad, także przy udziale przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. W protokole odwołano się do osiągniętych ustaleń w zakresie administracji, organizacji i funkcjonowania gospodarki rolnej, elektryfikacji wsi, dofinansowania rolnictwa, odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną i klęski żywiołowe. Odniesiono się również do emerytur i rent dla rolników, przepisów podatkowych, cen skupu, świadczeń socjalno-bytowych, spraw religijnych, rozwoju kultury, opieki medycznej, oświaty i wychowania oraz rozdziału mieszkań w Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Powyższy protokół został podpisany przez przedstawicieli Komisji Rządowej (Kacała Andrzej – przewodniczący, Kłopotowski Jan, Krauze Wiesław, Merker Aleksander, Michna Józef, Pracki Henryk, Ratyński Wojciech), Komitetu Strajkowego działającego w imieniu Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych oraz członków NSZZ „Solidarność” z terenu Bieszczad (Barlewicz Mieczysław, Biesiadecki Zbigniew, Cycoń Antoni, Czaplicki Leon, Domaradzki Mieczysław, Hulewicz Bolesław, Jankowski Jerzy, Karubin Jarosław, Kluz Edward, Kołodziński Kazimierz, Mazur Mieczysław, Moskalik Władysław, Nowacki Wieńczysław, Pałasz Michał, Pawlik Jan, Poziomek Urszula, Procyk Wiesław, Prokop-Kur-Krystyna, Ryba Kazimierz, Sabara Józef, Twardy Stanisław, Walczak Kazimierz, Waszczuk Jarosław, Wojnarowicz Antoni) oraz przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” (Kopaczewski Antoni, Lis Bogdan, Wałęsa Lech).

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .