Kościół – ulotki – Kolekcja materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL

Kościół – ulotki – Kolekcja materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL, sygn. 76/47

W miesiącu wrześniu kontynuujemy prezentację skanów z Kolekcji materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL (Nr 76). Znajdują się tu m. in. materiały dotyczące materiałów o tematyce kościelnej, która towarzyszyła „Solidarności” od początku jej istnienia.

Wśród prezentowanych poniżej materiałów znajdują się:

  • akt oddania Matce Bożej Lecha Wałęsy na Jasnej Górze z 21 października 1980 roku,
  • modlitwa za ojczyznę opublikowana przez Konferencję Episkopatu Polski w Warszawie w grudniu 1980 roku,
  • tekst pieśni „Żeby Polska była Polską” powielana przez „Solidarność” w Bydgoszczy,
  • tekst pieśni „Otocz pomocą Matko swe dzieci”,
  • tekst zatytułowany „Czerwoni chcą wojny z Kościołem”.

O materiałach ze wspomnianej kolekcji materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL pisaliśmy wcześniej, prezentując ulotki skanów dot.:

Zbiór ten nie jest jeszcze w pełni opracowany, natomiast jest on systematycznie uzupełniany przez darczyńców.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/