Odezwy Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej z lat 1984-1987, sygn. AKKS 19/14

Odezwy Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej 

W zbiorach  Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajdziemy liczne odezwy Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” (dalej: TKK).

TKK powstała w czasie stanu wojennego, 22 czerwca 1982 roku, jako konspiracyjna struktura podziemna. Znaleźli się w niej przywódcy kilku regionów „Solidarności”. Region Gdańsk reprezentował Bogdan Lis, Mazowsze – Zbigniew Bujak, Dolny Śląsk – Władysław Frasyniuk, Małopolskę – Władysław Hardek. Regiony te były najlepiej zorganizowanymi strukturami podziemnymi związku. Celem TKK była koordynacja działań zmierzających do odwołania stanu wojennego i wznowienia działalności zdelegalizowanego wówczas NSZZ „Solidarność”. TKK nawoływała również do zwolnienia uwięzionych działaczy i przywrócenia praw obywatelskich.

W działalność TKK zaangażowani byli w różnych okresach również tacy działacze, jak Piotr Bednarz, Jan Krzysztof Bielecki, Bogdan Borusewicz, Jerzy Buzek, Jerzy Dłużniewski, Krzysztof Dowgiałło, Jan Andrzej Górny, Janusz Grzelak, Tadeusz Jedynak, Stefan Jurczak, Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Wiktor Kulerski, Jacek Merkel, Andrzej Milczanowski, Marek Muszyński, Michał Nawrocki, Janusz Pałubicki, Józef Pinior, Antoni Stawikowski, Eugeniusz Szumiejko, Jerzy Zdrada. W niektórych posiedzeniach TKK brał udział Lech Wałęsa.

Część działaczy funkcjonowała pod pseudonimami, a liczne zmiany w składzie TKK wynikały z aresztowań. Od początku swego istnienia struktura ta była zwalczana przez władze PRL. Zarzuty obejmowały m.in. zmierzanie do obalenia przemocą ustroju PRL i szpiegostwo na rzecz mocarstw zachodnich.

W 1986 roku Lech Wałęsa utworzył Tymczasową Radę „Solidarności” (dalej: TR), która była już strukturą jawną. 25 października 1987 r. na wspólnym posiedzeniu TKK i TR powołano Krajowy Komitet Wykonawczy, w wyniku czego TKK zakończyła działalność.

W trakcie swojej działalności TKK wydała ponad 100 różnego rodzaju komunikatów, oświadczeń i odezw. Przedstawiały one stanowisko NSZZ „Solidarność” wobec aktualnych kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych. Ogłaszała również protesty przeciw represjom i łamaniu praw, a także nawoływała do masowych demonstracji i innych form oporu społecznego.  Poniżej przedstawiamy wybór odezw TKK, które ukazały się w latach 1984-1987.

Więcej o działalności Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ “Solidarność” przeczytać można w Encyklopedii Solidarności.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Dokumenty udostępniane są w czytelni Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, przy ulicy Wały Piastowskie 24. Archiwum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:30. Prosimy o zgłaszanie chęci dokonania wizyty drogą telefoniczną (tel. +48 (58) 308-43-92, +48 (58) 308-44-20 lub +48 (58) 308-43-83) lub poprzez e-mail: .

/Iwona Flis, Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”,
dobór dokumentów – Łukasz Grochowski i Kamil Kaliszuk, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/