Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przy Komitecie ds. Radia i Telewizji w Warszawie, sygn. AKKS 347/61/1

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przy Komitecie ds. Radia i Telewizji w Warszawie

W lipcowym artykule, w ramach cyklu Z Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, prezentowana jest dokumentacja Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Komitecie ds. Radia i Telewizji w Warszawie, a w szczególności jej program działania. W zespole akt tej komisji znajduje się także dokumentacja dotyczącą strajku Komitetu Strajkowego z 31 marca 1981 roku, materiały dotyczące malwersacji przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji Macieja Szczepańskiego z lat 1980-1981, plakaty dot. radia i telewizji z lat 1980-1989 oraz poszczególne numery pisma pt. „Solidarność Radia i Telewizji”  z lat 1981-1989.

W prezentowanych skanach znajduje się program działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  przy Komitecie ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, który przyjęty został na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” w dniu 11 czerwca 1981 roku. W dokumencie tym poruszano takie zagadnienia jak: program radia i telewizji, współpraca z innymi organizacjami, warunki pracy i płacy, polityki zatrudnienia  i struktury organizacyjnej Komitetu oraz sprawy socjalno-bytowe i mieszkaniowe pracowników Komitetu. W omawianej teczce przechowywany jest także rozszerzony program, który opisywał  sprawy w zakresie żywienia, wypoczynku, opieki społecznej, inwestycji i finansów. Jednostkę archiwalną uzupełniają ponadto uchwały Komisji Zakładowej i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów i Przewodniczących Kół NSZZ „Solidarność” oraz materiały Komisji Programowej NSZZ „Solidarność” Radia i Telewizji w Warszawie i komunikat o rozmowach przedstawicieli Komitetu ds. Radia i Telewizji i Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Wszystkich zainteresowanych możliwością korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zapraszamy do czytelni Archiwum od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 15:30. Prosimy o zapowiedź planowanej wizyty kontaktując się telefonicznie (+48(58) 308-43-92) lub za pomocą poczty elektronicznej: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/