Solidarność w Australii w zbiorach Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Solidarność w Australii – zbiory dotyczące Australii zgromadzone w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” i Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” kontynuują owocną współpracę, rozpoczętą 13 września 2017 roku, w celu propagowania cennych materiałów archiwalnych z zasobów Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Warto przypomnieć, że celem zawartej umowy jest regularne publikowanie dokumentów oraz opisów materiałów archiwalnych w języku polskim i angielskim na stronie Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”.

W najbliższym czasie planowane jest przedstawienie różnorodnych zbiorów, między innymi dotyczących Belgii, Danii, Francji oraz Japonii, zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Solidarność w Australii

W tym miesiącu pragniemy podzielić się z Państwem materiałami dotyczącymi Solidarności w Australii. Są one szczególnie wartościowe. Znajdziemy je w trzech różnych zespołach archiwalnych: Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” w Gdańsku (nr 3), Biurze Koordynacyjnym NSZZ “Solidarność” za granicą w Brukseli (nr 24) oraz Komitecie Głównym Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ “Solidarność” (nr 25).

Wśród prezentowanych skanów z zespołu akt KKP i KK NSZZ „Solidarność” warto zwrócić uwagę na liczne teleksy z Australii, takie jak prośba o wywiad z przewodniczącym KKP NSZZ „Solidarność”, Lechem Wałęsą. Znajdują się tam również wybrane strony z październikowego wydania „Orła Białego” z 1980 roku, ukazujące solidarność z polskimi robotnikami uczestniczącymi w strajku. Ponadto prezentujemy „Wiadomości Polskie. Pismo Polaków w Australii i Nowej Zelandii”, a także oficjalną korespondencję, w tym z Australijską Radą Związków Zawodowych (ACTU) i Zarządem Federalnym Związku Wolnych Polaków w Australii.

W zespole akt Biura Koordynacyjnego NSZZ “Solidarność” za granicą w Brukseli znajduje się korespondencja, między innymi z Australijską Radą Związków Zawodowych (ACTU) oraz Związkiem Zawodowym Skonsolidowanych Urzędników Australii. Ciekawym materiałem jest notatnik z wizyty liderów Solidarności w Australii w sierpniu i wrześniu 1982 roku. Zawiera on takie elementy jak wymowa polskich nazw, kalendarium Polski, historia Solidarności czy treść Porozumień Gdańskich. W tym samym zespole akt znajduje się dokumentacja przedstawiająca historię, schemat organizacyjny i osiągnięcia Australijskiej Partii Pracy.

W zespole akt Komitetu Głównego Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ “Solidarność” znajduje się natomiast korespondencja związaną z Solidarnością – Stowarzyszeniem Wolnych Polaków w Australii.

Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że w czytelni Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dostępna jest imponująca kolekcja książek. W kontekście omawianego tematu, warto wspomnieć o publikacji Patryka Pleskota „Solidarność na Antypodach. Inicjatywy solidarnościowe polskiej diaspory w Australii (1980-1989)”, wydanej w Warszawie w 2014 roku (sygn. 6636).

Zapraszamy do czytelni w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

Tradycyjnie przypominamy, że osoby zainteresowane korzystaniem z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” są zapraszane do kontaktu poprzez e-mail: .”

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”/