Teksty zamieszczane na kalendarzach z kolekcji Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Teksty zamieszczane na kalendarzach z kolekcji Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (nr 190)

W pierwszym miesiącu nowego roku przypominamy skany wybranych kalendarzy (cały zbiór to 300 egzemplarzy) zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  W zbiorze znajdują się kalendarze wydawane od lat 80-tych ubiegłego stulecia do czasów współczesnych.

Umieszczone zostały na nich krótkie hasła dotyczą Solidarności, Polski, papieża. Bardzo precyzyjne na kalendarzach są podpisy pod grafikami. Nie brak tu prostych tekstów informacyjnych oraz cytatów. Bardzo wartościowe są przytaczane kalendaria oraz fragmenty tekstów.

Krótkie hasła

 • Aby Polska była Polską
 • dobrem zwyciężaj zło
 • Ojcze Święty błogosław Solidarność
 • Solidarność Narodu
 • Solidarność zwycięży
 • Witamy Cię Ojcze Święty w naszej Ojczyźnie

Podpisy grafik umieszczanych na kalendarzach

 • Adam Michnik, Marian Jurczyk, Karol Modzelewski, Andrzej Gwiazda, Henryk Wujec, Jacek Kuroń, Jan Rulewski, Grzegorz Palka, Zbigniew Romaszewski, Andrzej Rozpłochowski, Seweryn Jaworski
 • Bogdan Lis, Piotr Mierzejewski
 • ksiądz Jerzy Popiełuszko. Służył Bogu i Ojczyźnie
 • Lech Wałęsa laureatem Pokojowej Nagrody Nobla
 • Lech Wałęsa Pokojowa Nagroda Nobla
 • Matka Boża w stolicy
 • Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski
 • Pomnik Jedności w Białymstoku
 • Twórcy Polski Niepodległej: Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński

Teksty informacyjne

 • Na działalność niezależną. Jest to Twoja cegiełka na budowę wolnej Polski

Cytaty

 • „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo” – Józef Piłsudski
 • “Jesteście Podmiotem” – Jan Paweł II
 • „Błagam Cię, Panie, za całą tę ziemię!
  O spojrzyj na nią ! O, przykłoń jej ucha!
  Wszakże najrychlej Bóg Człowieka wysłucha.
  Kiedy nie swego chce szczęścia, lecz braci”. – Jan Paweł II
 • „My robotnicy, my ludzie prości.
  Do Twej świątyni z naszym sztandarem,
  Błogosław Boże Solidarności,
  Napełnij serca miłości żarem.
  Boże nasz, Łaski Twej dziś pragnie cały kraj,
  Błogosław, Boże wierny lud, błogosław, pokój daj” – Jan Paweł II
 • „Naród nie może się prawidłowo rozwijać,
  gdy jest pozbawiony tych praw, które
  warunkują podmiotowość.
  I Państwo nie może być mocne siłą żadnej
  przemocy.
  Może być mocne tylko siłą pełnej
  podmiotowości Narodu”. – Jan Paweł II

Kalendarium

Rodowód PRL:

 • 17 września 1939
 • KATYŃ 1940
 • 22 lipca 1944
 • 13 grudnia 1981

i inne, np.:

 • 8.III.68 Wydarzenia marcowe
 • 12.V.81 Rejestracja NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych
 • 25.VI.76 Protest robotników Radomia i Ursusa
 • 28.VI.56 Poznański Czerwiec
 • 31.VIII.80 Podpisanie umów społecznych
 • 7.IX.83 Utworzenie Międzyregionalnej KK Kalisz Konin Sieradz
 • 5.X.83 Pokojowa Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy
 • 31.X Dzień Więźnia Politycznego
 • 10.XI.80 Rejestracja NSZZ „Solidarność”
 • 16.XII.70 protest Robotników Wybrzeża

Fragmenty tekstów

Z proklamacji KONGRESU SOLIDARNOŚCI NARODU, kwiecień 1983:

Jesteśmy z narodu, który chce żyć godnie, w prawdzie i wolności – wierny swoim sztandarom: „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Czujemy się – bez względu na miejsce przebywania – NIEPODLEGŁYMI POLAKAMI: prawdziwymi gospodarzami ojczystej ziemi,/…/ „Jednością silni”, z mocy prawa do samostanowienia i własnego wyboru, stanowimy KONGRES SOLIDARNOŚCI NARODU – Polskę. Zgromadzenie ludzi rozumnych i wolnych, rzucających wyzwanie kłamstwu, posiadających niezbywalne prawo decydowania o własnym losie dziś – jutro – pojutrze.

Z homilii wygłoszonej w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w dniu porwania:

 (…) Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność prawdzie (…)

(…) Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężaniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa – za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi upominać się odważnie dla siebie i innych. (…)

(…) Jeżeli obywatel rezygnuje z cnoty męstwa, staje się niewolnikiem, wyrządza największą krzywdę sobie, swojej ludzkiej osobowości, rodzinie, grupie zawodowej, Narodowi, państwu i kościołowi. Chociaż byłby łatwo pozyskany dla bojaźni, dla chleba i względów ubocznych. Ale i biada władcom, którzy chcą pozyskać obywatela za cenę zastraszenia i niewolniczego lęku (…)

Z homilii wygłoszonej w kościele św. Stanisława Kostki, 27.06.1984 r.:

(…) Niech zadeklarowanie modlitewne naszej sympatii i solidarności dla tych, którzy cierpią, są poniewierani, oszukani, niech nasze upominanie się o wolność dla uwięzionych, o przywrócenie do pracy jej pozbawionych, o radosne dzieciństwo dla dzieci, będzie jednocześnie wielkim wołaniem o wolność w ojczyźnie. O wolność opartą na sprawiedliwości, dobroci i miłości (…)

Z homilii wygłoszonej na Mszy Świętej za Ojczyznę w Warszawie 24 czerwca 1984 roku:

(…) Sprawiedliwość zabrania niszczenia w duszach dzieci i młodzieży wartości chrześcijańskich, które wszczepiali od kolebki rodzice. Wartości, które zdawały wielokrotnie najlepszy egzamin w tysiącletnich dziejach naszej historii. (…)

(…) Sprawiedliwość wobec siebie samego nakazuje, aby przesiewać uczciwie przez sito własnego rozumu i własnej obserwacji całą lawinę słów machiny propagandy (…)

(…) Wzbudźmy refleksje we własnym sercu i skonfrontujmy ze swoim sumieniem, na ile każdy z nas ma odwagę o sprawiedliwość się upominać. Na ile każdy z nas jest twórcą sprawiedliwości zaczynając od siebie samego, swojej rodziny, swojego środowiska. Bo często nasza bierność moralna inspiruje niesprawiedliwość (…).

Z homilii wygłoszonej w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w listopadzie 1983 roku:

(…) Może jeszcze do skuteczności ofiarnego kielicha Narodu potrzeba więcej naszego osobistego zaangażowania. Może jeszcze za mało naszych dobrowolnych wyrzeczeń, za mało czystej ludzkiej solidarności. Za mało odwagi do demaskowania zła, za mało troski o cierpiących, krzywdzonych i więzionych. Może ciągle za dużo w nas egoizmu, zalęknienia, za dużo pijaństwa, za dużo ludzi sprzedajnych, bez własnego zdania, chcących wygrywać własne interesy kosztem innych. Może ciągle jeszcze za mało tych, którzy są wierni ideałom, za które bracia nasi przelewali własną krew? Listopad roku 1918 niech będzie zachętą dla wszystkich, którzy dzisiaj są jeszcze zniechęceni, upadający na duchu i zalęknieni (…)

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .