Teksty protokołów porozumień zawartych w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu i Katowicach

Teksty protokołów porozumień zawartych w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu i Katowicach, sygn. AKKS 347/3/406

W związku z przypadającą w tym roku 40-tą rocznicą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w sierpniu publikujemy teksty porozumień zawartych przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980 roku. Porozumienia te podpisano 30 sierpnia w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, 31 sierpnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju przy Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” (obecnie: „Zofiówka”) oraz 11 września Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.

Publikowane materiały pochodzą z zespołu akt Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” zatytułowanego: Teksty protokołów porozumień zawartych w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu i Katowicach. Znajduje się w nim treść wszystkich wymienionych powyżej porozumień publikowane przez różnych wydawców. Teksty wszystkich czterech  porozumień wydane zostały przez wydawnictwo Więź. Protokoły  porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia wraz ze statutem  NSZZ „Solidarność” z pominięciem tych zawartych w Hucie Katowice wydała Krajowa Agencja  Wydawnicza w Warszawie  w 1980. Treść jedynie trzech porozumień  (Szczecin, Gdańsk, Jastrzębie-Zdrój) wydał NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Wielkopolska w Poznaniu w 1981 roku. Protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie opublikowano 2 września 1980 roku w Sztandarze Ludu – Dzienniku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.  Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej opublikowany został przez wydawnictwo Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Materiały archiwalne są udostępniane w Czytelni Akt Historycznych Archiwum KK NSZZ „Solidarność” od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00–15.30. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w czytelni, planowaną wizytę należy zapowiedzieć kontaktując się z Archiwum KK NSZZ „Solidarność” telefonicznie (tel. +48 (58) 308-43-92, +48 (58) 308-44-20 lub +48 (58) 308-43-83) lub poprzez e-mail: . W związku z epidemią koronawirusa w Czytelni wymagane jest zasłanianie nosa i ust.

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/