Obrady Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Gdańskiej

Obrady Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Gdańskiej, luty 1981, sygn. AKKS 3/513

W dotychczasowych publikacjach, które ukazały się na stronie Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” od 17 października 2017 roku, a dotyczyły materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” mowa była już zarówno o teleksach Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” (m. in. życzenia urodzinowe dla papieża Jana Pawła II z maja 1981 roku) jak i dokumentacji ze strajku na Politechnice Gdańskiej w dniu 24 września 1980 roku (regulaminy i instrukcje strajku okupacyjnego). Publikowana była już także uchwała Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w sprawie dostępu do środków masowego przekazu.

Prezentowane poniżej teleksy także pochodzą z zespołu akt Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w którym – co warto przypomnieć – znajdziemy m. in. ponad tysiąc jednostek archiwalnych z teleksami adresowanymi do krajowych władz „Solidarności” w Gdańsku z okresu luty – listopad 1981 roku. Wśród zachowanych teleksów znaleźć można wiadomości dotyczące różnorodnych tematów, jak np. liczne apele członków i komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”, uchwały, komunikaty i oświadczenia wydawane przez różne organy związkowe, opisy strajków i protestów robotniczych, a także akcji propagandowych służby bezpieczeństwa i represji ze strony Milicji Obywatelskiej. Teleksy zawierają również informacje na temat bieżącej sytuacji w zakładach pracy, spotkań związkowców z przedstawicielami rządu czy obchodów rocznicowych.

Obrady Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” odbywały się najczęściej w Gdańsku (głównie w siedzibie Związku – zarówno Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, później Zarządu Regionu Gdańskiego, jak i Krajowej Komisji Porozumiewawczej, później Komisji Krajowej – w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Grunwaldzkiej 103, ale też w sali bhp Stoczni Gdańskiej, w Ratuszu Staromiejskim, lub w sali konferencyjnej hotelu Hevelius) w tym także w jednej z auli Politechniki Gdańskiej – co potwierdzają publikowane właśnie teleksy.

Prezentowane tu teleksy na pierwszy rzut oka mogą się wydawać nieco chaotyczne, jednakże po dokładniejszej analizie tekstu można doszukać się w nich wielu ciekawych informacji na temat obrad KKP w dniu 12 lutego 1981 roku. Znajdziemy tu np. oczekiwania członków NSZZ „Solidarność” co do podejmowanych dyskusji podczas obrad KKP. Autorzy teleksów pytali się o podejmowane tematy obrad. Interesowało ich to czy będzie mowa o „Solidarności Chłopskiej” czy też „90 dni bez strajku”. Dzięki prezentowanym teleksom dowiadujemy się, że obrady odbyły się na Politechnice dlatego, że znajdowała się tam odpowiednia co do wielkości sala. W teleksach pojawia się wiele nazwisk (np. Geremek, Gruszecki, Kołodziej, Lis, Pawlicka, Rybicka, Sobieraj, Wałęsa). Uchwycić także można odczuwany przez ich odbiorców niedosyt informacji o tym co się dzieje podczas obrad KKP. O postanowienia KKP zadawano pytania z wielu regionów Polski: Bydgoszczy, Chełmu, Elbląga, Gdańska, Kalisza, Katowic, Konina, Lublina, Mazowsza, Radomia i Rzeszowa oraz w jednym przypadku niemieckiej agencji prasowej. Pojawiają się także pytania o zapis obrad KKP na taśmach magnetofonu oraz o to na jakie konto dokonać wpłaty w wysokości 1000 złotych na rzecz KKP.

Wkrótce nowe materiały z Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Na zakończenie mamy dobrą informację o dalszej współpracy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”. W najbliższym czasie na stronie Fundacji ukażą się wybrane skany dokumentacji zgromadzonej w bogatym zasobie Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a dotyczące np. Prowokacji Bydgoskiej, strajków z 1988 oraz wyborów czerwcowych z 1989 roku.

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”/