Slajdy ks. prałata Hilarego Jastaka, AKKS 347/79/119

Slajdy ks. prałata Hilarego Jastaka

Tym razem prezentujemy Państwu slajdy pochodzące ze spuścizny ks. prałata Hilarego Jastaka, pierwszego proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni oraz budowniczego kościoła pod powyższym wezwaniem. Dokumentacja jego bogatej działalności trafiła do Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Tworzą ją 4 metry bieżące akt i 250 jednostek archiwalnych, podzielonych na 8 serii. Jest to spuścizna dotycząca całego życia księdza. Kwestie solidarnościowe stanowią jej ważny element.

Należą do niej zarówno prace: książki i artykuły ks. Jastaka, jego kazania, przemówienia okolicznościowe, zapiski, notatki, jak i opracowania o ks. prałacie. Zawartość spuścizny to także dokumenty osobiste, materiały ks. Jastaka z jego działalności kościelnej oraz społecznej w rozmaitych instytucjach, w tym m. in. w Caritasie.

W zbiorze znalazły się również: kronika przygotowana dla papieża Jana Pawła II, księga gości ks. Jastaka, dyplomy honorowe, legitymacje odznaczeń, listy gratulacyjne, laurki, życzenia. Kilkanaście jednostek archiwalnych to korespondencja wychodząca i przychodząca do ks. Jastaka, w tym ta dotycząca strajku sierpniowego z 1980 roku.

Spuścizna wyróżnia się na tle całego zasobu archiwum historycznego z uwagi na wiek dokumentów, z których najstarsze datowane są na okres dwudziestolecia międzywojennego. Mowa tu o teczce z dokumentami osobistymi dotyczącymi życia ks. H. Jastaka z lat 1925-1941, a odwołującymi się nawet do roku 1914, tj. daty chrztu ks. prałata.

Niemałą cześć spuścizny stanowią albumy fotograficzne. Oprócz pozytywów zdjęć zachowały się także negatywy. Jako przykład innego rodzaju dokumentacji nieaktowej należy wymienić prezentowane tutaj slajdy ks. prałata Hilarego Jastaka. Ze względu na rodzaj materiału archiwalnego slajdy zalicza się do fotografii, której historia sięga roku 1839, kiedy to zaprezentowano dagerotyp, czyli obraz fotograficzny otrzymany w jednym egzemplarzu, utrwalonym na posrebrzanej metalowej płytce. Małoobrazkowe slajdy zaczęto wykonywać od 1932 roku. Właśnie ze względu na uznanie slajdu za fotografię w spuściźnie ks. Hilarego Jastaka włączone zostały one do podserii „Pamiętniki, dzienniki i albumy pamiątkowe”, w serii materiałów biograficznych. Jest to osiem pojedynczych slajdów w kształcie kwadratu o boku długości 5 centymetrów.

Zachęcamy do zapoznania się z dołączonymi do artykułu zeskanowanymi slajdami prezentującymi ks. Hilarego Jastaka w kilkuosobowym gronie znajomych.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Wszystkich zainteresowanych możliwością korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zapraszamy do czytelni Archiwum, która otwarta jest od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 15:30. Prosimy o zapowiedź planowanej wizyty kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 (58) 308-43-92 lub za pomocą poczty elektronicznej ().

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/