Rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, AKKS 347/3/455

W dniu 10 listopada 1980 r. zarejestrowany został Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. W Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w zespole akt Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w jednostce archiwalnej pt. Rejestracja związku NSZZ „Solidarność” znajdują się materiały dotyczące tego wydarzenia z okresu od 10 września do 14 listopada 1980 roku.

Są to m. in.:

  • oświadczenie z 16 września 1980 roku Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Gdańsku w sprawie uchwały Rady Państwa z dnia 13 września 1980 roku dotyczącej rejestracji nowo powstających Związków Zawodowych,
  • jeden z egzemplarzy (przeznaczony do użytku wewnętrznego) statutu przedstawionego do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu 24 września 1980 roku,
  • uwagi Sądu Wojewódzkiego w Warszawie do statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gdańsku z dnia 1 października 1980 roku,
  • stanowisko NSZZ „Solidarność w sprawie uwag Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 1 października 1980 roku,
  • oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z 24 października 1980 roku ze sprostowaniem dotyczącym rejestracji NSZZ „Solidarność” z samowolnie wprowadzonymi przez Sąd Wojewódzki w Warszawie zmianami w statucie,
  • tezy do dyskusji opracowane przez Mirosława Kwiatkowskiego z 25 października 1980 roku nad postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 1980 roku dokonującym zmian w statucie NSZZ „Solidarność”,
  • uchwała Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z 27 października 1980 roku dotycząca decyzji Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o zmianach w statucie NSZZ „Solidarność”,
  • oświadczenie z dnia 11 listopada 1980 roku skierowane do wszystkich członków NSZZ „Solidarność” o decyzji Sądu Najwyższego z 10 listopada 1980 roku uwzględniającej rewizję wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie,
  • apel z 14 listopada 1980 roku dotyczący odwołania przez Krajową Komisję Porozumiewawczą i regionalne władze związkowe gotowości strajkowej podpisany przez Lecha Wałęsę – przewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Gdańsku, Zbigniewa Bujaka – przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Warszawie oraz Andrzeja Gwiazdę – wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Gdańsku.

Odsyłamy także do wcześniej już opublikowanych skanów z zespołu akt Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail:

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/