Zespół akt Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Zbrodni Katyńskiej

Zespół akt Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Zbrodni Katyńskiej

Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oprócz akt struktur NSZZ „Solidarność” znajdują się także archiwalia komitetów społecznych działających w oparciu o te struktury. Są tutaj m. in. zespoły akt Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni (zespół nr 30), Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 roku w Gdańsku (zespół nr 31), Komitetu Głównego Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ „Solidarność” (zespół nr 25) oraz Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Zbrodni Katyńskiej w Warszawie (zespół nr 29). Wybrane skany, w tym korespondencja, oświadczenia, komunikaty, protokół i plakaty ostatniego z wymienionych komitetów są właśnie Państwu prezentowane.

Wśród korespondencji Komitetu z 1981 roku, która dotyczyła profanacji i kradzieży Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej z Cmentarza Komunalnego na Powązkach znalazły się pisma zaadresowane do Przewodniczącego Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze Zbigniewa Bujaka oraz Prezydenta miasta Stołecznego Warszawy Jerzego Majewskiego. Z komunikatu Komitetu dowiadujemy się ponadto o poparciu jego działalności przez księdza Prymasa Józefa Glempa oraz delegatów Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”.

Prezentowane plakaty z 1981 roku odwołują się do Zbrodni Katyńskiej z 1940 roku. Umieszczone na nich zostały takie elementy, jak krzyż, orzeł w koronie, gwiazda, napisy: 41 rocznica mordu oficerów W.P., Polaku!!! Pamiętaj to także ich święto!!! Katyń, Ofiary Katynia,  Starobielsk, Ostaszków, Kozielsk, rocznica Zbrodni Katyńskiej, kwiecień miesiącem pamięci narodowej, Solidarność oraz daty: marzec – maj 1940, kwiecień 1940 (?) – kwiecień 1981.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Materiały archiwalne są udostępniane w Czytelni Akt Historycznych Archiwum KK NSZZ “Solidarność” od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00 – 15.30. W lipcu czytelnia jest zamknięta. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w czytelni, planowaną wizytę należy zapowiedzieć kontaktując się z Archiwum KK NSZZ “Solidarność” telefonicznie lub poprzez e-mail. W związku z epidemią koronawirusa w Czytelni wymagane jest zasłanianie nosa i ust!

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/