Program obchodów 3-go maja według teleksów kierowanych do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”

Program obchodów 3-go maja według teleksów kierowanych do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, sygn. 3/823

Niedawno obchodziliśmy rocznicę obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziś prezentujemy teleksy dotyczące tych obchodów w 1981 roku pochodzące z zespołu akt Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Prezentowane teleksy nadane zostały przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski w Siedlcach oraz Biuro Prasowe Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” województwa jeleniogórskiego w dniu 26 kwietnia 1981 roku. W ulotkach wydanych z okazji 3 maja znajdują się ogłoszenia o odprawianych z tej okazji Mszy Św. za ojczyznę oraz w intencjach narodu polskiego. Organizowane były także przemarsze przez ulice miasta, np. pod Pomnik Tadeusza Kościuszki w Siedlcach. Przewidziane były też wykłady okolicznościowe czy występy artystyczne z muzyką Fryderyka Chopina oraz poezją Czesława Miłosza. W Siedlcach podkreślono, że te uroczystości to jednocześnie Zjazd wszystkich członków NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych województwa siedleckiego.

Przypominamy, że na stronie Fundacji publikowaliśmy już ulotki dotyczące obchodów 1 i 3 maja  pochodzące z kolekcji materiałów, relacji i ulotek dotyczącej działalności opozycji, strajków i represji w PRL (sygn. 76/44).

Publikowaliśmy także skany teleksów dotyczące:
Prowokacji bydgoskiej 19 marca 1981 r.,
Prowokacji bydgoskiej i reakcji zakładów pracy w teleksach nadsyłanych do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” 20 marca 1981,
Prowokacji bydgoska i jej skutków w teleksach nadsyłanych do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” 21 marca 1981,
Spotkania Trzech w dniu 4 listopada 1981 r. w Warszawie pomiędzy gen. Wojciechem Jaruzelskim, prymasem Polski Józefem Glempem i przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechem Wałęsą,
Życzeń urodzinowych dla papieża Jana Pawła II z maja 1981 roku.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/