Tematyka II wojny światowej w Kolekcji publikacji seryjnych i wydawnictw niezależnych Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Tematyka II wojny światowej w Kolekcji publikacji seryjnych i wydawnictw niezależnych Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W zbiorach Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, oprócz materiałów dotyczących działalności Związku, znajdują się także te dotyczące wydarzeń sprzed powstania „Solidarności”. Jednym z nich jest oczywiście II wojna światowa. Dlatego też warto zwrócić uwagę na kilka publikacji z kolekcji publikacji seryjnych i wydawnictw niezależnych Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczących właśnie II wojny światowej.

Dziś prezentujemy skany okładek, stron tytułowych i spis treści następujących wydawnictw:

  • Polska Niepodległa i Druga Wojna Światowa 1918-1945, Niezależne Wydawnictwo Młodzieżowe Wprost, Gdańsk 1981;
  • Garliński, Polska w Drugiej Wojnie Światowej, Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca Prawy Margines, Londyn 1983;
  • Liszewski, Wojna Polsko-Sowiecka 1939 r., Spółdzielnia Wydawnicza Profil, Londyn 1986;
  • Kukliński, Wojna z narodem widziana od środka, Wydawnictwo Prawno-Polityczne, Warszawa 1987;
  • Правда (pol. Prawda), Akademicka Agencja Wydawnicza a.

Publikacja Niezależnego Wydawnictwa Młodzieżowego Wprost Polska Niepodległa i Druga Wojna Światowa 1918-1945 jest wydanym w 1959 r. przedrukiem Księgarni Orbis Polonia z Londynu. Zawiera skrót wydawnictwa Polska i jej dorobek dziejowy, opracowanego pierwotnie przez prof. Henryka Paszkiewicza. W publikacji zostały zamieszczone artykuły dot. m. in.  polskiej polityki zagranicznej w czasie drugiej wojny światowej, kampanii wrześniowej, żołnierza polskiego na obczyźnie oraz armii krajowej i powstania warszawskiego.

Książka Józefa Garlińskiego Polska w Drugiej Wojnie Światowej jest z kolei przedrukiem wydawnictwa Odnowa (wydania z 1982 roku).  Jak wskazał sam autor została ona napisana: „gdy w sposób imponujący rozwijał się wielki ruch Solidarności”, a zakończona: „gdy znowu nadeszły dni reakcji wyrażające się w rządach wojskowej dyktatury”.

Praca Ryszarda Szawłowskiego (ps. Karol Liszewski) Wojna Polsko-Sowiecka 1939 r. to opis wojny polsko-sowieckiej, wywołanej agresją ZSRR na Polskę w dniu 17 września 1939 roku. Przebieg walk został opisany z podziałem na trzy odcinki: „Północ”, „Środek” i „Południe”.

Wojna z narodem widziana od środka to zapis rozmowy pomiędzy dziennikarzem Kultury a Ryszardem Kuklińskim przeprowadzonej w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wydawnictwo to jest przedrukiem Kultury z 1987 roku.

Wydawnictwo Akademickiej Agencji Wydawniczej a Правда to publikacja materiałów stanowiących wierne tłumaczenie tekstów zamieszczanych w Prawdzie, organie Komitetu Centralnego i Komitetu Moskiewskiego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Zawarte w publikacji materiały dotyczą m.in. dialogu pomiędzy Joachimem Ribbentropem a Wiaczesławem Mołotowem.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/