Dokumentacja dotycząca biegu maratońskiego SIERPIEŃ 1980

Dokumentacja dotycząca biegu maratońskiego SIERPIEŃ 80, sygn. 30/88 i 30/207

Poniżej prezentujemy skany dokumentacji dotyczącej biegu „Maraton – Sierpień 80” (w skrócie SIERPIEŃ 80). Publikowana dokumentacja pochodzi z zespołu akt Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni (zespół nr 30).

Organizatorami biegu były: Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia ‘70 w Gdyni oraz Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Józef Kuczma. Bieg „Maraton -Sierpień 80” odbył się 15 sierpnia 1981 r. na trasie spod Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku do Pomnika Ofiar Grudnia w Gdyni.

Wśród prezentowanych skanów znajdują się m.in.: regulamin imprezy, decyzja Urzędu Miejskiego w Gdańsku ze zgodą na zorganizowanie i odbycie biegu „Maraton – Sierpień 80” w dniu 15 sierpnia 1981 roku.  Jest tu również lista nagród dla zwycięzców biegu SIERPIEŃ 80 oraz lista fundatorów nagród. Ponadto obejrzeć możemy zaproszenie na „Maraton – Sierpień 80” wraz z programem, plakat z trasą biegu, wzór ulotki z podziękowaniem oraz wiersz „Maratończyk”.

Interesującymi materiałami są także lista z nazwiskami zawodników biegu maratońskiego SIERPIEŃ 80 i ich rezultatami, apel odczytany na starcie biegu oraz tekst odczytany po jego zakończeniu. Oprócz nich ciekawa jest korespondencja przychodząca i wychodząca Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. Dotyczy ona np. spraw organizacyjnych (m.in. zapewnienie ekipy pogotowia ratunkowego) oraz próśb o dofinansowanie imprezy. Znajdują się tu również listy od komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” i osób prywatnych oraz podziękowania za zorganizowanie biegu.

Ponadto odsyłamy do wcześniej już opublikowanych skanów z zespołu akt Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni:

Koperty Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni ze znaczkami, pocztówkami i materiałami promującymi. AKKS 347/30/105

Idee powstania pomników ofiar Grudnia 1970 roku, notatki, wycinki prasowe, sygn. AKKS 347/30/227.

 

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Materiały archiwalne są udostępniane w Czytelni Akt Historycznych Archiwum KK NSZZ „Solidarność” od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00 – 15.30.

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”/