Korespondencja. Sprawy programowe i organizacyjne z zespołu akt Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku

Korespondencja. Sprawy programowe i organizacyjne z zespołu akt Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku, sygn. AKKS 347/81/4

Niedawno obchodziliśmy rocznicę „Wyborów z 4 czerwca 1989 roku”.

Na wstępie warto zaznaczyć, że już 7 kwietnia 1989 r., władze NSZZ „Solidarność” podjęły decyzję o powierzeniu kierownictwa kampanią wyborczą Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarności”. Utworzono także liczne komitety regionalne. To komitety przygotowywały listy kandydatów na posłów i senatorów z ramienia „Solidarności”. Kampania prowadzona przez Komitet Obywatelski odznaczała się dużą dynamiką, co w pewien sposób może poświadczyć prezentowana właśnie dokumentacja.

W jednostce akt zatytułowanej: Korespondencja. Sprawy programowe i organizacyjne z zespołu akt Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku na szczególną uwagę zasługują następujące dokumenty:

 • założenia kampanii wyborczej,
 • program wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność”,
 • formularz zgłoszenia kandydatury na posła do Sejmu X Kadencji,
 • notatka z propozycją pomysłów promocji kandydatów,
 • apel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”,
 • program rozpoczęcia kampanii wyborczej w Gdańsku,
 • korespondencja Regionalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku,
 • korespondencja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

Interesujące wydają się ponadto:

 • wyciągi z wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej,
 • protokół z posiedzenia plenarnego Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z 22 maja 1989 roku,
 • oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”,
 • oświadczenie Rzecznika Prasowego Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”,
 • ankieta zespołu radiowo-telewizyjnego dot. prezentacji sylwetki kandydata,
 • oświadczenie Prymasowskiej Rady Społecznej.

Uważa się, że Wybory czerwcowe z 1989 roku miały kluczowe znaczenie dla upadku reżimu komunistycznego i narodzin III Rzeczypospolitej.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/