Jerzy Popiełuszko w kolekcji publikacji seryjnych i wydawnictw niezależnych

Jerzy Popiełuszko w kolekcji publikacji seryjnych i wydawnictw niezależnych Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Ostatnio prezentowaliśmy skany okładek, stron tytułowych, spisu treści z kolekcji publikacji seryjnych i wydawnictw niezależnych Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczących tematyki II wojny światowej. Dzisiaj prezentujemy wydawnictwa pochodzące z tej samej kolekcji dotyczące ks. Jerzego Popiełuszki. Znajdują się tu prace zarówno kapelana „Solidarności”, jak i publikacje na temat jego działalności, męczeńskiej śmierci, procesu prowadzonego przeciwko jego zabójcom.

Z publikowanych homilii, zapisków ks. Jerzego oraz wywiadów przeprowadzonych z patronem „Solidarności” należy wymienić następujące prace:

 • Popiełuszko Jerzy, Cena miłości ojczyzny, 1984, sygn. 11439, 13343,
 • Popiełuszko Jerzy, Cena miłości ojczyzny, Gdańsk 1984, wyd. Oficyna Kształt, sygn. 11440,
 • Popiełuszko Jerzy, Homilie, Warszawa, wyd. CDN, Warszawa 1984, sygn. 11441,
 • Popiełuszko Jerzy, Homilie zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki, 1985, sygn. 13325,
 • Popiełuszko Jerzy, Homilie, sygn. 13077,
 • Popiełuszko Jerzy, Kazania patriotyczne, Paryż 1984, wyd. Libella, sygn. 11444,
 • Popiełuszko Jerzy, Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Homilie, wywiady, słowo ostatnie, Warszawa, Wydawnictwo Społeczne KOS, sygn. 11442,
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko (zapis wydarzeń), Wydawnictwo Warszawskie, Warszawa 1984, sygn. 12196,
 • Popiełuszko Jerzy, Zapiski 1980-1984, wyd. Editions Spotkania, 1985, sygn. 11443,
 • Popiełuszko Jerzy, Słowa do narodu, sygn. 11445, 13265,
 • Popiełuszko Jerzy, Tworkowski Stanisław, Obrońca nienarodzonych, Do przemyślenia, sygn. 12518.

Jak wspomniano powyżej w kolekcji zgromadzono także opracowania dotyczące działalności ks. Jerzego Popiełuszki, jego porwania, morderstwa oraz procesu prowadzonego w sprawie zabójstwa patrona „Solidarności”. Wśród nich znajdują się :

 • Żyć godnie opowieść o ks. Jerzym Popiełuszko, sygn. 13174,
 • Kalwarczyk Grzegorz, Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki duszpasterza robotników polskich 14 IX 1947 – 19 X 1984, sygn. 13328, 13360,
 • Życiorys, Relacja z Porwania [ks. Popiełuszki], przedruk z „Przeglądu Katolickiego”, Homilia na Mszy św. Za Ojczyznę wygłoszona przez ks. J. Popiełuszko 26 sierpnia 1984 r. w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, sygn. 13183,
 • Glemp Józef, Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie… Homilia na pogrzebie Księdza Jerzego Popiełuszki Warszawa, kościół pw. Św. Stanisława Kostki 3 listopada 1984, sygn. 13327,
 • Bolesta Tadeusz, Turno Jan, Ksiądz Jerzy Popiełuszko (zapis wydarzeń), Warszawa, Wydawnictwo Warszawskie, sygn. 13386,
 • Meyer Fritjof, Anatomia morderstwa ks. Jerzego Popiełuszko, Warszawa, wyd. Hutnicy 82, Warszawa 1985, sygn. 11078,
 • Lammich Siegfried, Proces przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki, 1987 sygn. 10922
 • Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J. Popiełuszki, Warszawa, wyd. Kuria Metropolitalna Warszawska 1985, Wydział Duszpasterstwa, sygn. 12308-12309,
 • Turno Jan, Wokół procesu o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, Wrocław, wyd. Niezależne Warsztaty Wydawnicze OGNIWO [wchodzące w skład Koordynacji Wydawniczej przy RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk], sygn. 12799.

Wśród opracowaniach są także dzieła wychwalające działalność ks. Jerzego Popiełuszki oraz prace opublikowane przez Wydawnictwo im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Tu należy wymienić:

 • Czarczyńska-Szaflik Irena, W hołdzie modlitewnym księdzu Jerzemu Popiełuszko „Myśli pielgrzyma”, Stary Kisielin, sygn. 12510,
 • Polityka a religia w piśmie “KOS”, Wydawnictwo im. Ks. Jerzego Popiełuszki, 1984, sygn. 12912,
 • Zych Sylwester, Byłem w więzieniu. Braniewo 85, Warszawa 1988, wyd. Niezależny Ruch Społeczny „Solidarność” im. Ks. Jerzego Popiełuszki, sygn. 13120.

Na koniec odsyłamy do wcześniej już opublikowanych skanów związanych z działalnością patrona „Solidarności”, a zgromadzonych w zasobie Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/