Priest Jerzy Popiełuszko in the Collection of Serial and Independent Publications in the Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union

Priest Jerzy Popiełuszko in the Collection of Serial and Independent Publications in the Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union

We have already presented digital copies of covers, title pages and tables of contents from the Collection of Serial and Independent Publications of the Historical Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union, dedicated to World War II. This time we would like to display publications from the same collection, related to Priest Jerzy Popiełuszko, chaplain of “Solidarity”. Among them there are his own works, and publications on his deeds, his death as a martyr and the trial against those who murdered him.

Out of Priest Jerzy’s sermons, notes, and out of interviews with the “Solidarity” chaplain, one should mention the following:

 • Popiełuszko Jerzy, Cena miłości ojczyzny / The Price of Love of Homeland, 1984, No. 11439, 13343,
 • Popiełuszko Jerzy, Cena miłości ojczyzny / The Price of Love of Homeland, Gdańsk 1984, Oficyna Kształt, No. 11440,
 • Popiełuszko Jerzy, Homilie / Sermons, CDN, Warszawa 1984, No. 11441,
 • Popiełuszko Jerzy, Homilie zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki / Sermons of the Slain Father Jerzy Popiełuszko, 1985, No. 13325,
 • Popiełuszko Jerzy, Homilie / Sermons, No. 13077,
 • Popiełuszko Jerzy, Kazania patriotyczne / Patriotic Sermons, Paryż 1984, wyd. Libella, No. 11444,
 • Popiełuszko Jerzy, Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Homilie, wywiady, słowo ostatnie / Christ Lead us to Freedom. Sermons, Interviews, the Last Word, Warszawa, Wydawnictwo Społeczne KOS, No. 11442,
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko (zapis wydarzeń) / Father Jerzy Popiełuszko (timeline of events), Wydawnictwo Warszawskie, Warszawa 1984, No. 12196,
 • Popiełuszko Jerzy, Zapiski 1980-1984 / Notes 1980-1984, Editions Spotkania, 1985, No. 11443,
 • Popiełuszko Jerzy, Słowa do narodu / Words to the Nation, No. 11445, 13265,
 • Popiełuszko Jerzy, Tworkowski Stanisław, Obrońca nienarodzonych / Defender of the Unborn, Do przemyślenia / To Think through, No. 12518.

As mentioned above, the collection also includes publications on Father Popiełuszko’s deeds, his kidnapping, murder and the court case against those who murdered him, for example:

 • Żyć godnie opowieść o ks. Jerzym Popiełuszko / To Live Worthily: the Story of Father Jerzy Popiełuszko, No. 13174
 • Kalwarczyk Grzegorz, Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki duszpasterza robotników polskich 14 IX 1947 – 19 X 1984 / Biography of Father Jerzy Popiełuszko, Priest of Polish Workers 14 IV 1947 – 19 X 1984, No. 13328, 13360
 • Życiorys, Relacja z Porwania [ks. Popiełuszki], przedruk z „Przeglądu Katolickiego”, Homilia na mszy św. Za Ojczyznę wygłoszona przez ks. J. Popiełuszko 26 sierpnia 1984 r. w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie / Biography, Report from the Kidnapping [of Fr. Popiełuszko], reprint from „The Catholic Review,” sermon preached by Fr. Popiełuszko at the Mass for the Homeland in St. Stanislaus Kostka church in Warsaw on September 26, 1984, No. 13183,
 • Glemp Józef, Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie… Homilia na pogrzebie Księdza Jerzego Popiełuszki Warszawa, kościół pw. Św. Stanisława Kostki 3 listopada 1984 / None of us lives for oneself, and no one dies for oneself… The sermon preached at the funeral of Priest Jerzy Popiełuszko, St. Stanislaus Kostka church in Warsaw, November 3, 1984, No. 13327,
 • Bolesta Tadeusz, Turne Jan, Ksiądz Jerzy Popiełuszko (zapis wydarzeń) / Priest Jerzy Popiełuszko (timeline of events), Warszawa, Wydawnictwo Warszawskie, No. 13386,
 • Meyer Fritjof, Anatomia morderstwa ks. Jerzego Popiełuszko / The Anatomy of the Murder of Priest Jerzy Popiełuszko, Hutnicy 82, Warszawa 1985, No. 11078,
 • Lammich Siegfried, Proces przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki / The trial against the Murderers of Father Jerzy Popiełuszko, 1987, No. 10922,
 • Słowa oskarżenia i obrony na procesie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J. Popiełuszki / Words od Prosecution and Defence in the Trial on Kidnapping and Assassination of Father Jerzy Popiełuszko, Warszawa, Kuria Metropolitalna Warszawska 1985, Wydział Duszpasterstwa, No. 12308-12309,
 • Turno Jan, Wokół procesu o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki / Around the Trial against the Murderers of Father Jerzy Popiełuszko, Wrocław, Niezależne Warsztaty Wydawnicze OGNIWO, No. 12799.

In our holdings one can find publications glorifying the deeds of Priest Jerzy Popiełuszko and works issued by Wydawnictwo im. Ks. Jerzego Popiełuszki / Priest Jerzy Popiełuszko Publishing House, e.g.:

 • Czarczyńska-Szaflik Irena, W hołdzie modlitewnym księdzu Jerzemu Popiełuszko „Myśli pielgrzyma” / Prayer Tribute to Priest Jerzy Popiełuszko „Pilgrims’ Thoughts”, Stary Kisielin, No. 12510.
 • Polityka a religia w piśmie “KOS” / Politics versus Religion in „KOS” periodical, Wydawnictwo im. Ks. Jerzego Popiełuszki, 1984, No. 12912,
 • Zych Sylwester, Byłem w więzieniu. Braniewo 85 / I was imprisoned. Braniewo 85, Warszawa 1988, Niezależny Ruch Społeczny „Solidarność” im. Ks. Jerzego Popiełuszki, No. 13120.

Finally, we encourage you to look through other scans of documents related to the “Solidarity” patron, which are held in the Historical Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union.

Visit us at the in the Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union

If you are interested in the attached documents and in our other archival materials please contact us by email: 

/Łukasz Grochowski, the Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union,
Iwona Flis, Stanisław Flis Foundation “Pomerania Archives”/