Christmas greetings

Christmas greetings

Stanisław Flis “Pomerania Archives” Foundation and the National Commission of the “Solidarity” Trade Union wish you a merry, safe and relaxing Christmas. May the Christmas Season bring you happiness, joy, and lots of love. Wishing you all the best in the year to come.  

Below you can find examples of Christmas wishes from the Postcard collection of the National Commission “s Historical Archive:

Traditional greetings:

 • Merry Christmas (Wesołych Świąt,)
 • Merry Christmas and a Happy New Year (Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku),
 • Wishing you perseverance, trust, and may your dreams come true (Wytrwałości, ufności i spełnienia marzeń),
 • Wishing you peace in the Lord” (Pokoju w Panu),
 • “Raise Thy hand, Divine Child, Bless our beloved homeland…” („Podnieś rękę Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę miłą…”).
 • God is born (Bóg się rodzi.)

Related to the “Solidarity” Trade Union:

 • “Solidarity” wishes you Merry Christmas and a Happy New Year (Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Solidarność),
 • “Solidarity of Teachers” wishes peace and freedom to all Poles on both sides of iron bars (Wszystkim Polakom po obu stronach krat spokoju i wolności życzy Solidarność Nauczycieli),
 • God is born, “S” will set us free (Chrystus się rodzi, „S” w Nas oswobodzi),
 • Greetings from the Underworld (Pozdrowienia od Podziemia),
 • Warm wishes of peaceful Christmas and humble New Year from the Man with the Iron (Gorące życzenia Spokojnych Świąt oraz Pokornego Nowego Roku składa Człowiek z Żelazem) /a reference to Andrzej Wajda’s 1981 movie “Man of Iron,” here “iron” is used as a substitute word for a gun/

Visit us at the in the Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union

If you are interested in the attached documents and in our other archival material please contact us by email: 

/Łukasz Grochowski, the Archives of the National Commission of the Solidarity Trade Union,
Iwona Flis, Stanisław Flis Foundation “Pomerania Archives”/