Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989”

Uniwersytet Gdański, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz gdański oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989”.

Termin: 12–13 stycznia 2023 r.
Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2022 r.

Główne cele konferencji:

  • prezentacja źródeł dotyczących szkół podstawowych i średnich po 1945 r. zgromadzonych w archiwach na terenie Polski oraz za granicą;
  • wymiana doświadczeń związanych z metodami stosowanymi przy opracowywaniu i badaniu tych źródeł oraz dyskusja nad możliwościami ich wykorzystania przy różnego rodzaju badaniach naukowych.

Organizatorzy liczą szczególnie na omówienie i prezentację źródeł dotychczas nieznanych w literaturze i debacie naukowej.

Więcej o konferencji.