Komunikaty i oświadczenia Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

Komunikaty i oświadczenia Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, AKKS 347/1/1.

Jednym z ważniejszych zespołów w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jest dokumentacja Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku, powołanego w Stoczni Gdańskiej 16 sierpnia 1980 r. To jego przedstawiciele podpisali 31 sierpnia 1980 roku w stoczniowej sali BHP porozumienie z komisją rządową. Archiwalia MKS-u są pierwszym z 200-tu dotychczas wyodrębnionych zespołów i kolekcji Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Dzisiaj prezentujemy Państwu skany komunikatów i oświadczeń MKS-u, pierwszej jednostki archiwalnej zespołu akt MKS-u.

W komunikatach i oświadczeniach MKS-u (datowanych od 14 do 29 sierpnia) wymieniono zarówno żądania strajkujących z 14 sierpnia 1980 (m.in. przywrócenia do pracy A. Walentynowicz, L. Wałęsy, A. Kołodzieja i innych zwolnionych za działalność w Wolnych Związkach Zawodowych oraz osób zwolnionych po strajku w czerwcu 1976 roku; rozwiązania istniejących i powołania niezależnych od dyrekcji związków zawodowych; likwidacji sklepów komercyjnych; lepszego zaopatrzenia; podwyżki płac stoczniowców o 2 tys. złotych; budowy obiecanego w 1971 roku pomnika Ofiar Grudnia), jak i słynne 21 postulatów (tu m. in. akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikacji przez PRL Konwencji nr 87 MOP dotyczącej wolnych związków zawodowych; zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym; przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji).

Warto zwrócić uwagę na komunikat MKS-u z 16 sierpnia 1980 r., w którym mowa o utworzeniu Komitetu, jego celach (koordynacja żądań i akcji strajkowej zakładów i przedsiębiorstw) i postanowieniach (kontynuacja strajku do czasu spełnienia żądań i postulatów załóg). W komunikatach i oświadczeniach podawano aktualną liczbę zakładów pracy reprezentowanych przez MKS (np. 18 sierpnia było to 240 zakładów, 19 sierpnia 260, 20 sierpnia 304 załogi strajkujących zakładów pracy, 23 sierpnia 400 zakładów Trójmiasta) i zakres jego działania (m. in. Trójmiasto, Elbląg, Pruszcz Gdański, Starogard Gdański, Tczew).

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/