Radio Solidarność (ulotki) – Kolekcja materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL

Radio Solidarność (ulotki) – Kolekcja materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL, sygn. 76/45

W czerwcu kontynuujemy prezentację skanów z Kolekcji materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL (Nr 76). Znajdują się tu m. in. materiały dotyczące Radio Solidarność.

Prezentowane poniżej ulotki opublikowano w latach 1982-1983. Podawano na nich dokładne daty z godzinami audycji. Wymieniano również rodzaje fal, na których nadawano audycje Radia Solidarność w Gdańsku oraz w Warszawie. Na jednej z ulotek pojawiła się prośba o nagrywanie audycji i jej rozpowszechnianie. Na innej znajdziemy hasło: „Solidarności” nie da się zniszczyć ani podzielić. Nie da się jej również zagłuszyć.

O materiałach z Kolekcji materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL pisaliśmy wcześniej. Prezentowaliśmy już scany ulotek dotyczących 1 i 3 Maja oraz materiałów dotyczących wybuchu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego. Zbiór ten nie jest jeszcze nie w pełni opracowany, natomiast jest on systematycznie uzupełniany przez darczyńców.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/