Zbiór kalendarzy Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Zbiór kalendarzy Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (nr 190)

W pierwszym miesiącu nowego roku prezentujemy skany wybranych kalendarzy (cały zbiór to 300 egzemplarzy) zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  W zbiorze znajdują się kalendarze wydawane od lat 80-tych ubiegłego stulecia do czasów współczesnych. Zgromadzone materiały ulotne różnią się swoją formą zewnętrzną. Znajdują się tu zarówno kalendarze ścienne, kieszonkowe, książkowe, biurkowe, jak i kalendarze-naklejki.

Na kalendarzach zaprezentowano ważne wydarzenia z historii Polski, które połączone są ze skojarzeniami, z symbolami, prezentacjami ludzi i charakterystycznych budowli. Umieszczono tu wiele tematów, np. motyw Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie brakuje tu symboli narodowych (np. godło Polski). Kalendarze przypominają ważne postaci w dziejach Polski. Pojawiają się odniesienia do osób sprawujących godności kościelne (papieża Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszki) i polityczne (Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Lecha Wałęsy). Bardzo często pojawia się logo „Solidarności”. Wiele kluczowych wyrazów lub liczb zapisano „solidarycą” (np. Niepodległość, Solidarność Narodu).

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”/