Plakaty i ulotki dotyczące porozumień społecznych, samorządu pracowniczego oraz akcji strajkowych Solidarności

Plakaty i ulotki dotyczące porozumień społecznych, samorządu pracowniczego oraz akcji strajkowych Solidarności, sygn. AKKS 347/75/27

W Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajdują się liczne plakaty i ulotki NSZZ Solidarność. Dzisiaj prezentujemy te pochodzące z Kolekcji materiałów NSZZ “Solidarność” i ugrupowań opozycyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie z lat 1980-1981. Dokumenty te prezentują postulaty dotyczące porozumień społecznych, samorządu pracowniczego oraz akcji strajkowych z okresu pomiędzy dwoma kluczowymi wydarzeniami tamtych lat, tj. podpisaniem porozumień w sierpniu i wrześniu 1980 roku a wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981.

Znajdują się tu m.in. plakaty i ulotki, które przypominały o zobowiązaniach wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy Solidarnością a Komisją Rządową. Nie brak tu plakatów, na których apelowano o zaprzestanie stosowania represji wobec działaczy Solidarności. Na plakatach zawarto także apele o zaprzestanie kupowania gazet komunistycznych oraz żądania zakupu papieru potrzebnego do wydawania związkowego tygodnika regionalnego Solidarności. Zgromadzone są tu ulotki z żądaniami rejestracji statutu Solidarności bez wprowadzania w nim zmian oraz przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Są tu także ulotki dotyczące zapowiedzi planowanego na 24 lipca 1981 roku strajku w Polskich Liniach Lotniczych LOT oraz powszechnego  strajku ostrzegawczego planowanego na 28 października 1981 roku.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Materiały archiwalne są udostępniane w Czytelni Akt Historycznych Archiwum KK NSZZ „Solidarność” od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00 – 15.30. W lipcu czytelnia jest nieczynna. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w czytelni, planowaną wizytę należy zapowiedzieć kontaktując się z Archiwum KK NSZZ „Solidarność” telefonicznie lub poprzez e-mail. W związku z epidemią koronawirusa w Czytelni wymagane jest zasłanianie nosa i ust.