Zbiory dotyczące Belgii zgromadzone w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Zbiory dotyczące Belgii zgromadzone w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W marcu chcielibyśmy podzielić się z Państwem materiałami dotyczącymi działalności NSZZ “Solidarność” w Belgii. Główne zbiory można odnaleźć w zespole akt Biura Koordynacyjnego NSZZ “Solidarność” za granicą w Brukseli (numer 24). Dodatkowo, istotne dokumenty znajdują się w zespole akt Krajowej Komisji Porozumiewawczej oraz Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” w Gdańsku (numer 3), a także w Komitecie Głównym Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ “Solidarność” (numer 25).

W zespole akt Biura Koordynacyjnego NSZZ “Solidarność” za granicą w Brukseli przeważają korespondencja z lat osiemdziesiątych XX wieku, w tym między innymi z Centralną Chrześcijańską Federacją Metalurgiczną, Europejską Organizacją Międzynarodowej Federacji Pracowników Służby Publicznej, Generalną Radą Apostolatu Świeckiego w Belgii, Konfederacją Związków Chrześcijańskich w Belgii, Krajową Radą Pracy Królestwa Belgii oraz Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Belgii. Znajduje się tam także artykuł prasowy dotyczący Porozumień Sierpniowych. Interesującym materiałem jest także Statut Pracownika Imigranta proklamowany przez Konfederację Chrześcijańskich Związków Zawodowych z 1975 roku. Warto również wspomnieć o szkicu programu wizyty delegacji Solidarności w Belgii z maja 1989 roku.

Wśród prezentowanych skanów z zespołu akt KKP i KK NSZZ “Solidarność” warto zwrócić uwagę na liczne teleksy nadsyłane z Belgii w 1981 roku. Znajduje się tam także tradycyjna korespondencja z lat 1980-1981, między innymi ze Światową Federacją Metalurgii, Międzynarodowym Klubem Fifty-One oraz Komitetem 1ego Maja do walki o wolności demokratyczne i prawa klasy pracującej w krajach Wschodu z siedzibą w Brukseli. Dodatkowo znajduje się tam zaproszenie dla Konfederacji Związków Chrześcijańskich w Belgii do udziału w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ “Solidarność”.

W zespole akt Komitetu Głównego Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ “Solidarność” znajduje się między innymi korespondencja z 1981 roku adresowana do Zbigniewa Gryszkiewicza, twórcy Komitetu.

Zapraszamy serdecznie do czytelni w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

Tradycyjnie przypominamy, że osoby zainteresowane korzystaniem z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” są zapraszane do kontaktu poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ “Solidarnośc”/