Zbiory dotyczące Japonii w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Zbiory dotyczące Japonii w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Kontynuujemy naszą serię prezentacji zbiorów Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po przedstawieniu materiałów związanych z Australią, Belgią, Danią oraz Francją, skupiamy się na archiwaliach dotyczących Japonii.

W Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” materiały dotyczące Japonii znajdują się w następujących zespołach i kolekcjach:

  • Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność” za granicą w Brukseli,
  • Krajowa Komisja Porozumiewawcza i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,
  • Kolekcja wycinków prasowych dotyczących NSZZ “Solidarność” Aleksandry Dąbrowskiej-Petersen z Kopenhagi.

W zespole akt Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajduje się interesująca korespondencja z japońskimi przedstawicielami związków zawodowych, m.in. z SOHYO (Radą Naczelną Związków Zawodowych Japonii) oraz DOMEI (Japońską Konfederacją Pracy), Związkiem Nauczycielstwa Japońskiego i Związkiem Pracowników Stoczni Mitsubishi Nagasaki. W zespole znajdują się także opisy rozmów z japońskimi delegatami z 22 kwietnia 1981 roku oraz apel robotników i inteligencji Japonii do robotników z Polski z 8 maja 1981 roku.

W kolekcji wycinków prasowych zgromadzonych przez Aleksandrę Dąbrowską-Petersen z Kopenhagi znajduje się egzemplarz pisma MKZ NSZZ „Solidarność” z 21 maja 1981 roku, poświęcony wizycie „Solidarności” w Japonii. Zawiera on m.in. wywiad z Lechem Wałęsą, szczegółowe sprawozdanie z każdego dnia wizyty (10-16 maja 1981 r.) oraz wiele fotografii.

W zespole akt Biura Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” za granicą w Brukseli znajduje się korespondencja m.in. z Radcą ds. Pracy w Ambasadzie Amerykańskiej w Japonii (Counselor for Labor Affairs American Embassy in Japan) i Centrum Badań Polskich w Tokio (Center for Polish Research). Interesujące są również dokumenty związane z Joshiho Umedą, Japończykiem aktywnie zaangażowanym w działalność NSZZ „Solidarność”.

Zapraszamy serdecznie do Czytelni Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

Serdecznie zapraszamy do Czytelni Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Przypominamy, że osoby zainteresowane korzystaniem z materiałów archiwalnych mogą kontaktować się z nami poprzez e-mail: .

Spis zespołów i kolekcji archiwalnych dostępny jest na portalu „Szukaj w Archiwach” tutaj.

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/