Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do Prymasa Polski Kardynała Wyszyńskiego

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do Prymasa Polski Kardynała Wyszyńskiego

Przypominamy ulotkę z Orędziem Ojca Świętego Jana Pawła II adresowaną do Prymasa Polski Kardynała Wyszyńskiego. Ulotka ta miała zapewnić strajkujących w stoczni o poparciu papieża Jana Pawła II, który na bieżąco zapoznawał się z tymi wydarzeniami z pierwszych stron prasy oraz z programów radia i telewizji. 

Ulotkę wraz z innymi materiałami dotyczącymi Sierpnia 1980 publikowaliśmy już wcześniej w październiku 2017 roku: https://www.archiwapomorskie.pl/zarchnszzs/miedzyzakladowy-komitet-strajkowy/  Tym razem dołączamy jej tłumaczenie na język angielski.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

Skan przedstawia ulotkę - orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do Prymasa Polski