Pocztówki z życzeniami noworocznymi

Pocztówki z życzeniami noworocznymi w zbiorach Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

Poniżej prezentujemy wybór pocztówek z życzeniami noworocznymi znajdujących się w zbiorach Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. Pochodzą z lat 1983-1989, niektóre są niedatowane. 

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/