Litania do Narodu Polskiego, sygn. AKKS 347/134/41

Litania do Narodu Polskiego

W lipcu prezentujemy Państwu  „Litanię do Narodu Polskiego” pochodzącą z kolekcji Stanisława Grzonkowskiego, które zostały przekazane Archiwum Historycznemu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Stanisław Grzonkowski urodził się w 1955 r. w Chojnicach. Z NSZZ „Solidarność” związany jest od 1980 r. Był m. in. przewodniczącym Komisji Zakładowej w Szkole Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim, delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Bydgoskiego w 1981 r. , wiceprzewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania „Solidarność” w Chojnicach. Z ramienia pisma związkowego „Głos Wolny” był akredytowany na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r.

Słowo Litania, która jest w tym momencie w centrum naszego zainteresowania pochodzi  z greckiego  słowa ‘λιτανεία’  i oznacza błaganie, prośbę lub modlitwę. Jest właśnie jedną z form modlitwy, używaną w liturgii kościołów chrześcijańskich, wyrażającą błaganie czy też prośbę o pomoc Osób Boskich lub świętych. Charakteryzuje się tym, że na wezwanie osoby prowadzącej lud odpowiada zawsze jednakowo formą błagalną np. Kyrie eleison czy Módl się za nami.

Litania do Narodu Polskiego, której skany dzisiaj prezentujemy, prowadzi przez ponadtysiącletnią historię naszego Narodu, zastęp świętych i błogosławionych, patriotów, walecznych obrońców i ofiarników. W każdym jej wezwaniu słychać naukę, napomnienie, przestrogę oraz błaganie. Modlitwę tę odnalazł i upowszechnił prof. Gabriel Turowski. Kserowana, rozprowadzana wśród rodaków przybywających w pielgrzymkach do Rzymu, stała się nieodzownym elementem Mszy św. i modlitw za Ojczyznę w latach 80-tych minionego wieku.

Prezentowany egzemplarz modlitwy można zaliczyć do unikatowych. Środkowe strony bowiem zostały opieczętowane wizerunkiem orła w koronie zamkniętej, z szeroko rozpostartymi do lotu skrzydłami oraz łacińskim napisem Elementum meum libertas, co oznacza „Żywiołem moim wolność”. Uwagę zwraca fakt umieszczenia w litanii zwrotu o „jękach ofiar stanu wojennego”, pomijanego w wielu dostępnych wersjach tej modlitwy.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Wszystkich zainteresowanych możliwością korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zapraszamy do czytelni Archiwum. Otwarta jest od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 15:30. Prosimy o zapowiedź planowanej wizyty kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 (58) 308-43-92 lub za pomocą poczty elektronicznej ().

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/

Więcej skanów ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znaleźć można tutaj.