1 sierpnia, wybuch II Wojny Światowej, ulotki – Kolekcja materiałów, relacji i ulotek dotycząca działalności opozycji, strajków i represji w PRL

1 sierpnia, wybuch II Wojny Światowej, ulotki – Kolekcja materiałów, relacji i ulotek dotycząca działalności opozycji, strajków i represji w PRL, sygn. 76/51

Prezentowane skany pochodzą z bogatej Kolekcji materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL (Nr 76). Jest to zbiór materiałów jeszcze nie w pełni opracowanych, natomiast systematycznie uzupełnianej przez darczyńców Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Znajdują się tu m. in. ulotki wydawane przy okazji rocznic powstania warszawskiego czy zbrodni w Katyniu. Warto przypomnieć, że wybrane skany, w tym korespondencja, oświadczenia, komunikaty, protokół i plakaty z zespołu akt Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Zbrodni  Katyńskiej były już prezentowane na stronie Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” (https://www.archiwapomorskie.pl/zarchnszzs/katyn/).

Opublikowane ulotki wydane zostały przez BIT – Biuletyn Informacyjny Topolówki, Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Portu Gdańskiego, Grupy Oporu „Solidarni” oraz Oficynę Wydawniczą „Rytm” Regionu Mazowsze. W treści ulotek nie brakuje nawiązywania do wydarzeń Zbrodni Katyńskiej, wybuchu II Wojny Światowej czy Powstania Warszawskiego. Zamieszczono tu fragmenty z prasy powstańczej oraz wiersz Józefa Szczepańskiego „Czekamy ciebie, czerwona zarazo”.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/