Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w listopadzie 1981 roku – Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w listopadzie 1981 roku – Region Gdański NSZZ „Solidarność”, sygn. 7/60

W tym miesiącu prezentujemy materiały z Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniach 14-15 listopada 1981 roku. Prezentowane skany pochodzą z zespołu akt Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (zespół nr 7).

Wśród prezentowanych skanów znajdują się m.in.:

  • uchwały dot.:  konfliktu w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, strajku studentów, organizacji i działalności Zarządu Regionu,
  • stanowisko w sprawie porozumienia narodowego,
  • oświadczenia dotyczące:  reglamentacji, Karty Nauczyciela,
  • sprawozdania poszczególnych Biur Zarządu Regionu Gdańskiego dot.: żywności, zdrowia oraz akcji specjalnych (autorstwa Jana Samsonowicza), interwencji (Stanisława Fudakowskiego), warunków pracy, ochrony środowiska, kultury i oświaty (Bogusława Gołąba), sekcji regionalnych (Jacka Kłysa).

Znaleźć tu można także protokół Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność Regionu Gdańskiego oraz sprawozdanie Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/