Plakaty Solidarności Rzemieślniczej, sygn. AKKS 347/163/14

Zespół akt Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Indywidualnego Rzemiosła “Solidarność”

Tym razem prezentujemy Państwu plakaty z zespołu akt Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Indywidualnego Rzemiosła “Solidarność” z lat 1980-1981.

Zespół ten składa się z czternastu jednostek archiwalnych, nie jest on jednak kompletny. Znajdują się tu ważne dla historii Związku materiały, m. in. dokumenty Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Indywidualnego Rzemiosła w Gdańsku, materiały NSZZ Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność” (w tym: odpis z Rejestru Związków Zawodowych, statut, projekt ordynacji wyborczej), uchwały z Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów NSZZ Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność” oraz Tymczasowej Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność” czy dokumenty Biura Krajowej Łączności przy Tymczasowej Krajowej Komisji Koordynacyjnej z siedzibą tymczasową w Warszawie.

Są tu także poszczególne numery biuletynów tego Związku:

  • „Solidarność”. Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rzemieślników,
  • Solidarność Rzemieślnicza. Biuletyn NSZZ I Rz „SRz”,
  • Solidarność Rzemieślnicza. Komitetu Organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Indywidualnego Rzemiosła.

Plakaty Solidarności Rzemieślniczej

Prezentowane skany to zestaw trzech plakatów formatu A3. Dotyczą one regionów: Małopolskiego, Środkowo – Wschodniego w Lublinie oraz Gdańskiego. Dwa pierwsze powstały w celu zachęcenia rzemieślników z tych terenów do zgłaszania się do Komitetów Założycielskich. Na obu podano dokładne siedziby Komitetów ze wskazaniem nie tylko ulic i budynków, ale także z informacją o numerach telefonów i godzinach pracy. Plakat Rzemieślników w Gdańsku dotyczy zebrania plenarnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Indywidualnego Rzemiosła Solidarność” w Gdańsku, które miało się odbyć 31 stycznia 1981 roku w sali klubu „Ster” w Gdańsku.

Zaznaczyć trzeba, że w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyodrębniono także oddzielną kolekcję plakatów (nr 77) zebranych przez archiwistów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z Polski i z zagranicy. Ponadto plakaty znajdują się w poszczególnych zespołach akt regionów i komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Wszystkich zainteresowanych możliwością korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zapraszamy do czytelni Archiwum, która otwarta jest od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 15:30. Prosimy o zapowiedź planowanej wizyty kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 (58) 308-43-92 lub za pomocą poczty elektronicznej ().

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/

Więcej skanów ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znaleźć można tutaj.