Strajki w maju 1988 roku

Strajki w maju 1988 roku (sygn. AKKS 347/21/52)

W roku 1988 ważnymi wydarzeniami były dwie fale strajkowe, jakie przeszły przez Polskę w maju i sierpniu. Upór protestujących robotników, którzy w pierwszym rzędzie domagali się legalizacji NSZZ „Solidarność”, spowodował ustępstwa ze strony władz i w efekcie doprowadził do porozumienia przy „Okrągłym Stole.”

Publikowane tu skany dokumentacji z zespołu akt Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” dotyczą jedynie strajku majowego. W prezentowanej jednostce archiwalnej znajdują się np. ręcznie spisywane notatki (od 4 maja od godz. 9:00 do 10 maja do godz. 16:30), które przedstawiają szczegółowe kalendarium przebiegu strajku. Warta podkreślenia jest właśnie precyzja określenia czasu. Otóż autorzy notatek dane wydarzenia określali co do minuty.

W zbiorze dokumentów znajdują się także m. in.:

  • oświadczenia „Solidarności” Rolników Indywidualnych, Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego, Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Młodzieży Akademickiej, środowiska Polityki Polskiej, w których autorzy wyrażają poparcie dla strajkujących;
  • porozumienie przedstawicieli stoczni z przedstawicielami strajkującej części załogi wraz z oświadczeniami Prokuratora Wojewódzkiego w Gdańsku i Dyrektora Stoczni Gdańskiej, w którym oświadczyli, że po zakończeniu strajku i opuszczeniu terenu Stoczni Gdańskiej przez strajkujących nikt nie poniesie odpowiedzialności karno-administracyjnej;
  • oświadczenie Biskupa Ordynariusza Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego, w którym wyraża swoją radość z powodu zakończenia strajku oraz nadzieję, że przyczyni się ono do uwolnienia osób ostatnio uwięzionych w Gdańsku, Nowej Hucie oraz innych miastach.

Prezentację skanów zamykają komunikat i oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” z 30 maja 1988 roku. W komunikacie KKW oceniła przebieg i znaczenie strajków z maja 1988 roku, natomiast w oświadczeniu wzywała do bojkotu wyborów do Rad Narodowych.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/