Zbiory dotyczące Danii w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Zbiory dotyczące Danii zgromadzone w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Po publikacji skanów dokumentów z działalności NSZZ „Solidarność” w Australii i Belgii przyszedł czas na prezentację materiałów związanych z Danią. Zbiory dotyczące tego kraju są dostępne w różnych zespołach akt, takich jak Krajowa Komisja Porozumiewawcza i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (numer 3), Komitet Główny Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ „Solidarność” (numer 25), oraz Kolekcja wycinków prasowych Aleksandry Dąbrowskiej-Petersen z Kopenhagi (numer 67).

W prezentowanych skanach z zespołu akt KKP i KK NSZZ „Solidarność” na szczególną uwagę zasługują teleksy wysłane do Danii w 1981 roku. Zawierają one prośby o nieodpłatną spedycję darów sprzętu medycznego dla Banku Leków oraz zalecenia dotyczące transportu.

W zespole akt Komitetu Głównego Banku Leków i Sprzętu Medycznego NSZZ „Solidarność” znajduje się sprawozdanie duńskiego oddziału Banku Leków. Niezwykle interesujący jest wykaz ilości paczek otrzymanych z Danii, a także instrukcja „Jak szybko wysłać paczkę do Polski”. Znajdziemy tu także korespondencję z Naczelnym Komitetem Wolnych Polaków w Danii oraz Caritasem w Danii, a także dwumiesięcznik „Informacje Polskiej Misji Katolickiej w Danii” z numerami ze stycznia i lutego 1980 roku.

Warto zaznaczyć, że w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajduje się Kolekcja wycinków prasowych dotyczących NSZZ “Solidarność” Aleksandry Dąbrowskiej-Petersen z Kopenhagi. Zbiór ten zawiera materiały dotyczące niezależnego ruchu związkowego z końca lat 70. i lat 80. XX wieku, w tym wycinki z prasy polskiej (oficjalnej i podziemnej) oraz artykuły z pism zachodnich poświęcone „Solidarności”. Wśród prezentowanych skanów tej kolekcji znajdują się między innymi zaproszenie na obejrzenie filmu dokumentalnego nakręconego podczas walk w Warszawie w 1944 roku, który został zaprezentowany z okazji 40. rocznicy Powstania Warszawskiego. Ponadto, dostępny jest artykuł poświęcony Lechowi Wałęsie oraz wycinek prasowy zawierający informacje o Uchwale Naczelnego Komitetu Wolnych Polaków w Danii z dnia 27 października 1984 roku. Niezwykle ważnym elementem prezentacji jest także ulotka z treścią protestu emigrantów zamieszkałych w Danii, wyrażająca smutek i żal po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.

Zapraszamy serdecznie do czytelni w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

Tradycyjnie przypominamy, że osoby zainteresowane korzystaniem z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” są zapraszane do kontaktu poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/