Rocznice 11 listopada 1918 r. – ulotki

Rocznice 11 listopada 1918 r. (ulotki) – Kolekcja materiałów, relacji i ulotek dotycząca działalności opozycji, strajków i represji w PRL, sygn. 76/50

W listopadzie kontynuujemy prezentację skanów z Kolekcji materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL (Nr 76). Znajdują się tu ulotki z obchodów rocznicowych odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezentowane materiały wydane zostały w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w Bydgoszczy, Toruniu, Trójmieście oraz w Warszawie przez m. in. członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” w Toruniu, Federację Młodzieży Walczącej w Gdańsku, Klub Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja, Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego im. Józefa Piłsudskiego; Niezależne Zrzeszenie Studentów w Gdańsku, okręg gdański Polskiej Partii Niepodległościowej oraz Porozumienie Struktur „Solidarności” Warszawy.

W ulotkach wydanych z okazji 11 listopada znajdują się ogłoszenia o organizowanych z tej okazji pochodach i manifestacjach oraz nabożeństwach w intencji Ojczyzny, jak i uroczystościach składania kwiatów. Apelowano w nich o nadanie obchodom rocznicy odzyskania niepodległości ciągłego, podniosłego oraz uroczystego charakteru. Przypominano o konieczności przeciwstawiania się „totalitarnej przemocy”. Na ulotkach umieszczano hasła: „Niech żyje wolna Polska !!!” oraz „Będziemy rozważni rozwagą społeczeństwa, uparci jego uporem, solidarni jego Solidarnością!”

O materiałach ze wspomnianej kolekcji pisaliśmy wcześniej, prezentując ulotki skanów dot.:

Zbiór ten nie jest jeszcze w pełni opracowany, natomiast jest on systematycznie uzupełniany przez darczyńców.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/