Inauguracja roku akademickiego 1981/1982 Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni

Inauguracja roku akademickiego 1981/1982 Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, 16 października 1981 r., sygn. 79/9

W październiku – miesiącu, w którym tradycyjnie rozpoczyna się rok akademicki, prezentujemy skany przemówień z inauguracji Roku Akademickiego 1981/1982 Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Pierwszy tekst to przemówienie ks. Prałata Hilarego Jastaka – Proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni podczas Mszy Świętej z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 1981/1982 w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni w dniu 16 października 1981 r. W przemówieniu ks. Hilary Jastak wyraził radość z uroczystego posiedzenia Senatu i Apelu Poległych w gmachu Wyższej Szkoły Morskiej oraz Mszy św. w kościele NSPJ w Gdyni. Odwołał się do postaw oraz słów: generała Józefa Hallera, biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, biskupa Kazimierza Kowalskiego. Wspomniał o pieśni Franciszka Karpińskiego „Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze…”. W mowie ks. prałata nie zabrakło odwołania do cytatu z Księgi Psalmów „Bo Jego jest morze: On je uczynił, a ręce Jego lądy otworzyły”.

Tekst drugi to przemówienie rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni doc. dr. inż. Mikołaja Kosteckiego. Rektor w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do wybranego w sposób demokratyczny Senatu Uczelni. Odwołał się do kwestii zmian w treściach nauczania, systemu wychowawczego szkół morskich, charakterystyki szkoły samorządnej. Przywołał słynne powiedzenie Plutarcha „Navigare Necesse est, vivere non est necesse” („Żeglowanie jest ważniejsze nad życie”). Ponadto przywołał słowa kontradmirała Kazimierza Porębskiego i dr. Floriana Hłasko: „Tam, gdzie płynie okręt polski, choćby na drugą półkulę ziemi, wszędzie jest polskie morze”.

Ponadto odsyłamy do wcześniej już opublikowanych skanów ze Spuścizny ks. prałata Hilarego Jastaka, pierwszego proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Slajdy ks. prałata Hilarego Jastaka, AKKS 347/79/119: 

Slajdy ks. prałata Hilarego Jastaka, AKKS 347/79/119

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/