Inicjatywy powołania archiwum i muzeum (dot. Grudnia 1970 i Sierpnia 1980) – Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Inicjatywy powołania archiwum i muzeum (dot. Grudnia 1970 i Sierpnia 1980) – Region Gdański NSZZ „Solidarność”, sygn. 7/64

Pod koniec roku z Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prezentujemy zaledwie dwie ulotki, ale niezwykle ciekawe. Pokazują one bowiem inicjatywy tworzenia Muzeum Grudnia 1970 oraz Archiwum Sierpnia 1980. W pierwszej ulotce MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku apelował o wszelkie materiały archiwalne (taśmy magnetofonowe i filmowe, zdjęcia fotograficzne i slajdy, gazety krajowe i zagraniczne, listy prywatne, korespondencję służbową oraz akty zgonów ofiar Grudnia) potrzebne do realizacji filmu dokumentalnego dot. Grudnia 1970, a następnie przekazania ich do Muzeum Pamięci Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdańsku.
W drugiej ulotce Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” zaapelował o pomoc w stworzeniu archiwum fotograficznego dot. strajku w Sierpniu 1980 roku w Gdańsku. W apelu poproszono o opis zdjęć (datę wykonania, nazwisko i adres autora, inne uwagi). Prezentowane skany pochodzą z zespołu akt Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (zespół nr 7).

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .
 

Apel Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” apeluje do osób, które przechowują materiały i akta struktur zakładowych czy regionalnych NSZZ „Solidarność” z lat 1980-1990 o przekazywanie posiadanych przez siebie materiałów do Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Materiały te uzupełnią i wzbogacą zbiory Archiwum Historycznego oraz przyczynią się do lepszego udokumentowania działalności NSZZ „Solidarność”. Nie możemy pozwolić, aby historia naszego Związku została zapomniana lub pisana była wyłącznie na podstawie akt znajdujących się w archiwach innych instytucji. Po latach NSZZ „Solidarność” będzie oceniany przede wszystkim na podstawie materiałów archiwalnych. Zadbajmy więc, aby jak najwięcej z nich znalazło się w zbiorach Archiwum KK NSZZ „Solidarność”.
 
/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/