Zapraszamy do udziału w III Konkursie Historyczno-Genealogicznym

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w woj. pomorskim do udziału w III Konkursie Historyczno-Genealogicznym pt. „Poszukiwacze przodków”.

DLA KOGO

Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:

  • kategoria I – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
  • kategoria II – klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

NASZ GŁÓWNY CEL

  • rozbudzenie zainteresowania historią swojej rodziny, regionu, kraju, świata.

RODZAJE PRAC

Prace można składać w dwóch kategoriach:

  • Taśma chronologiczna przedstawiająca dzieje rodziny – pokazanie wydarzeń z historii własnej rodziny, wzbogaconej o ważne wydarzenia z historii lokalnej, regionalnej, polskiej lub światowej w graficznej formie taśmy chronologicznej (inaczej mówiąc „na osi czasu”). Dzieje rodziny powinny obejmować minimum cztery pokolenia wstecz, licząc jako jedno z nich pokolenie autora. Uzupełnieniem taśmy chronologicznej mogą być kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.
  • Album „Dzieje moich przodków” – album obrazujący historię rodziny bądź wybranych jej członków, nawiązujący do związków dziejów rodziny z historią lokalną, regionalną, polską lub światową.  Album może zawierać kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.

Tu można obejrzeć przykład konstrukcji taśmy chronologicznej:

Powyższy przykład pokazuje jedynie zasadę budowania taśmy chronologicznej, natomiast forma graficzna prac i ich technika wykonania mogą być dowolne (np. rysunek, wyklejanka, kolaż). Dane osób żyjących muszą być zanominizowane.

NAGRODY

Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody

TERMIN ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

  • wykonane prace oraz formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi zgodami (zał. nr 1) należy dostarczyć do 20 maja 2022 roku na adres Organizatora:

Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie

ul. Tuchomska 15, 80-297 Banino

ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu są: