Proporczyki Związku Solidarności Polskich Kombatantów, AKKS 347/166/659

Proporczyki Związku Solidarności Polskich Kombatantów

W tym miesiącu prezentujemy Państwu proporczyki z zespołu akt Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Do zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” trafiły one w 2014 roku razem z dokumentacją tego stowarzyszenia. Pod kierunkiem Jerzego Posorskiego członkowie ZSPK uporządkowali i spisali akta swojego Związku, a następnie systematycznie przekazywali je archiwistom Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zauważyć było można duże zaangażowanie w prowadzonych pracach.

W dokumentacji, o której mowa znalazły się m. in.: Statut ZSPK, protokoły, instrukcje, regulaminy oraz przepisy dotyczące Kombatantów. Ogromną liczbę materiałów archiwalnych stanowi korespondencja Związku, w tym i korespondencja wojskowa. Członkowie Związku Kombatantów przekazali wydawane i gromadzone przez siebie pisma, wśród których przewijają się takie tytuły jak: „Biuletyn Solidarności Polskich Kombatantów”, „Pobudka. Pismo Solidarności Polskich Kombatantów” czy „Kombatant. Biuletyn Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. Do archiwum trafiła także ewidencja członków Związku, dokumenty dotyczące awansów oraz wręczania medali Kombatantom, dokumentacja prezesów oraz Kół Związku z całej Polski. Zgromadzona dokumentacja obrazuje także wydarzenia II Wojny Światowej czy losy osób poszkodowanych w grudniu 1970 roku. Przekazane materiały to nie tylko dokumentacja aktowa, lecz także fotografie, w tym zdjęcia do kroniki ks. Jerzego Popiełuszki, opaska i plakaty Solidarności Polskich Kombatantów oraz kasety VHS i płyty CD z nagraniami ze spotkań członków Solidarności Polskich Kombatantów.

Prezentowany zbiór to zestaw 10 prostokątnych lub trójkątnych, w większości proporczyków, o wymiarach ok 15×25 cm. Powstały one najpewniej w celu upamiętnienia różnych wydarzeń rocznicowych, haseł, instytucji. Wśród prezentowanych materiałów jest np. proporczyk z jednej strony ze sztandarem Solidarności Polskich Kombatantów i hasłem: “BÓG-HONOR-OJCZYZNA”, a z drugiej z wizerunkiem Matki Boskiej z dzieciątkiem oraz hasłem „WOLNOŚĆ-CAŁOŚĆ-NIEPODLEGŁOŚĆ”. Co ciekawe, na jednym z proporczyków prezentującym wizerunek Pomnika Poległych Stoczniowców w 1970 roku w Gdańsku dołączone zostały pamiątkowe znaczki plastikowe z I Krajowego Zjazdu Koła Kombatantów z 1981 roku. Należy wymienić, że wśród omawianego zbioru znajdują się także proporczyki z V Zjazdu Gdańskiego Środowiska Synów Pułku z 1993 roku, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Brunatnego Turów, NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy, NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Chemicznych „ORGANIKA” Żarów S.A. z 2002 r., Cechu Rzemiosł Włókienniczo – Odzieżowych i Skórzanych w Gdańsku z 1985 roku czy Marynarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaznaczyć trzeba, że w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyodrębniono także oddzielną kolekcję proporczyków (nr 186) zebranych przez archiwistów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z Polski i z zagranicy. Tutaj większość proporczyków dotyczy “Solidarności”, ale część odnosi się także do ważnych postaci polskiej polityki i życia społecznego z lat 80. XX wieku.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Wszystkich zainteresowanych możliwością korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zapraszamy do czytelni Archiwum, która otwarta jest od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 15:30. Prosimy o zapowiedź planowanej wizyty kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 (58) 308-43-92 lub za pomocą poczty elektronicznej ().

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/

Więcej skanów ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znaleźć można tutaj.