Dokumentacja Klubu Służby Niepodległości w Warszawie

Dokumentacja Klubu Służby Niepodległości w Warszawie, zespół nr 83

W listopadzie, a więc w miesiącu, w którym świętujemy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości prezentujemy wybrane skany z zespołu akt Klubu Służby Niepodległości w Warszawie z 1981 roku. W zespole akt Klubu Służby Niepodległości w Warszawie znajdują się m.in. deklaracje, odezwy, zawiadomienia, oświadczenia oraz plakaty Klubu.

Klub Służby Niepodległości był formą obywatelskiego działania na rzecz wolności człowieka i niezawisłości narodowej. Do jego szczególnych zadań należały prace nad programami gwarantującymi suwerenny byt państwowy Narodu Polskiego i podstawowe swobody obywatelskie. Miał na celu również działania na rzecz przygotowania społeczeństwa do wolnych wyborów, podejmowanie i popieranie działań społecznych zmierzających do niezawisłości gospodarczej kraju, samorządności terytorialnej i pracowniczej. Innym jego zadaniem było upowszechnianie – szczególnie wśród młodych pokoleń Polaków – niezafałszowanej wiedzy historycznej. Do pozostałych jego zadań należało utrwalanie pamięci narodowej, kultywowanie tradycji Niepodległej Rzeczpospolitej, popieranie podobnych inicjatyw oraz współdziałanie m.in. z niezależnym ruchem związkowym, studenckim, harcerskim i kombatanckim.

Przypominamy, że na stronie Fundacji publikowaliśmy już ulotki z obchodów rocznicowych odzyskania przez Polskę niepodległości pochodzące z Kolekcji materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL (Nr 76): 

Rocznice 11 listopada 1918 r. – ulotki

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, prosimy o kontakt poprzez e-mail: .