Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku

Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku
ul. Toruńska 32/8, 80-747 Gdańsk
http://www.opowiadaczehistorii.pl/
https://www.facebook.com/opowiadaczehistorii/

Zasób: zarejestrowane wywiady z osobami z Dolnego Miasta; zarejestrowane wykłady ze spacerów po Dolnym Mieście; kronika zdjęciowa; przedwojenne i powojenne zdjęcia z Dolnego Miasta; artykuły o Dolnym Mieście z prasy lokalnej przedwojennej jak i powojennej; reklamy, ogłoszenia prasowe; pocztówki, koperty; inne grafiki; mapy i przewodniki; książki; inne materiały związane z Dolnym Miastem.