Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Wybrzeże

Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Wybrzeże.
Targ Węglowy 27,
http://www.gdansk.sarp.org.pl/

Zasób: archiwum architektoniczno-urbanistyczne, konkursy z ostatnich 50 lat, organizowane przez oddział Gdańsk, dokumentacje administracyjno-księgowe i pracownicze; opracowania architektoniczne z okolic Trójmiasta i spoza Trójmiasta, np. Torunia